HYPEHYPE

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Lifestylový magazín vycházející v letech 2002 – 2007 se zabýval vizuální kulturou, gnostickým hedonismem, dekadencí a kulturní výměnou. Více informací najdete zde.


Vydavatel: X PUBLISHING, s.r.o., Bartoškova 26, 140 00 Praha 4
Url: –
Jazyk: česky
Čísla: 2003/2-6, 2004/7-8,11, 2005/11,13-17, 2006/20-22, 2007/23-24, 2008/25
Vychází: od 2007 nevychází
ISSN 1214-0600

4AM děkuje Máku Hustolesovi za jeho laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.

A lifestyle magazine published between 2002-2007 dealt with visual culture, gnostic hedonism, decadence and cultural exchange. More information you can find here.


Publisher: X PUBLISHING, s.r.o., Bartoškova 26, 140 00 Praha 4
Url: –
Language: czech
Issues: 2003/2-6, 2004/7-8,11, 2005/11,13-17, 2006/20-22, 2007/23-24, 2008/25
Published: till 2007
ISSN 1214-0600

4AM thanks to Mák Hustoles for his kindly support.