APOLLO – Mezinárodní časopis pro sběrateleAPOLLO – The International Magazine for Collectors

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Měsíčník Apollo vycházející od roku 1925 patří mezi nejstarší časopisy věnující se oblasti umění ve spojení se sběratelstvím. Na svých stránkách se zabývá jak starožitnostmi, tak i současným uměním. Každé vydání Apolla obsahuje čerstvé novinky ze světa obchodu s uměním, rozhovory se sběrateli a recenze světových výstav. Informace o časopise naleznete zde.


Vydavatel: Press Holdings Media Group, 22 Old Queen Street, SW1H 9HP London
Url: www.apollo-magazine.com
Jazyk: anglicky
Čísla: 2011/6-11
Vychází: měsíčně
ISSN 0003-6536

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

 

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Founded in 1925, Apollo is one of the world’s oldest and highly respected magazines on the visual arts. Published monthly, it offers the editorial diversity of any art magazine – covering everything from antiquities to contemporary work. International in scope, every edition of Apollo contains up-to-the-minute news from the art world with expert information on the market, authoritative guidance on collecting, interviews with major collectors, and reviews and previews of exhibitions worldwide. For more information visit www.apollo-magazine.com.


Publisher: Press Holdings Media Group, 22 Old Queen Street, SW1H 9HP London
Url: www.apollo-magazine.com
Language: english
Issues: 2011/6-11
Published: monthly
ISSN 0003-6536

4AM thanks to publishers for their kindly support