Variant – The free independent arts magazineVariant – The free independent arts magazine

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Variant je kulturní časopis vydávaný v Glasgow od roku 1984, který je volně dostupný v tištěné i internetové verzi. Jedná se o vícevrstevnatý publikační projekt, který na svých stránkách svádí dohromady jak tvůrčí postupy, tak i veřejný diskurz, přináší hlubší vhled v kontextu širších společenských, politických a kulturních otázek.


Vydavatel: Variant, 1/2 189b Maryhill Road, Glasgow G20 7XJ, Scotland, UK
Url: www.variant.org.uk
Jazyk: anglicky
Čísla: 2008/32-33, 2009/34-36, 2010/37,39-40, 2011/41-42
Vychází: 2x ročně
ISSN: 0954-8815

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Variant is a free cultural magazine based in Glasgow, founded in 1984, which is available in both printed and internet edition. A multi-layered publishing project which brings creative practices and public discourse together, providing in-depth coverage in the context of broader social, political and cultural issues.


Publisher: Variant, 1/2 189b Maryhill Road, Glasgow G20 7XJ, Scotland, UK
Url: www.variant.org.uk
Language: english
Issues: 2008/32-33, 2009/34-36, 2010/37,39-40, 2011/41
Published: biannually
ISSN: 0954-8815

4AM thanks to publishers for their kindly support.