Kritická příloha Revolver RevueKritická příloha Revolver Revue

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Kritická Příloha Revolver Revue vycházela v letech 1995 – 2004 pod stejným redakčním vedením jako Revolver Revue. Časopis se věnoval vyhraněné reflexi aktuálního uměleckého, mediálního i politického dění. Více informací o příloze naleznete zde.


Vydavatel: Revolver Revue, Jindřišská 5, 110 00 Praha 1
Url: www.revolverrevue.cz
Jazyk: česky
Čísla: 1996/4, 1998/10, 2001/19-21, 2002/22, 2003/25-26, 2004/28-30
Vychází: 3x ročně
ISSN 1211-118X

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Kritická příloha Revolver Revue was published in 1995 – 2004 in the same editorial team as Revolver Revue. The magazine was dedicated to the strong reflection of the current art, media and politics. More information about can be found here.


Publisher: Revolver Revue, Jindřišská 5, 110 00 Praha 1
Url: www.revolverrevue.cz
Language: czech
Čísla: 1996/4, 1998/10, 2001/19-21, 2002/22, 2003/25-26, 2004/28-30
Published: 3 times per year
ISSN 1211-118X

4AM thanks to publishers for their kindly support.