Urban Policy and ResearchUrban Policy and Research

Application icons.

Urban Policy and Research je mezinárodní časopis, který se na svých stránkách věnuje otázkám z oblasti urbanistických studií a městské politiky v Austrálii, Novém Zélandu a oblasti pacifické Asie. Časopis se zaměřuje hlavně na městskou politiku v jednotlivých zemích a podporuje dialog mezi výzkumnými pracovníky, tvůrci politiky a odborníky v této oblasti.


Vydavatel: Routledge, Taylor & Francis Group, 130 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4SB, UK
Url: www.tandf.co.uk
Jazyk: anglicky
Čísla: 2010/3
Vychází: 4x ročně
ISSN 0811-1146

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.

Urban Policy and Research is an international journal dedicated to the publication of refereed articles in the field of urban studies and urban policy in Australia, New Zealand and the Asia Pacific region. The scope of the journal is international in two senses: it presents to a worldwide readership a view of the urban policies of particular countries, and it encourages dialogue among researchers, policy makers and practitioners in the region.


Publisher: Routledge, Taylor & Francis Group, 130 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4SB, UK
Url: www.tandf.co.uk
Language: english
Issues: 2010/3
Published: quarterly
ISSN 0811-1146

4AM thanks to publishers for their kindly support