Urban Research & PracticeUrban Research & Practice

Application icons.
Application icons.

Urban Research & Practice je časopis vydávaný ve spolupráci s European Urban Research Association (EURA) se zaměřením na městskou politiku. Kromě tradičních akademických prací na téma místního rozvoje, městské politiky a správy, časopis obsahuje oddíl politiky, informace o projektech a knižní recenze. Politická část je zaměřena na nové strategie na evropské, národní a regionální úrovni, které mají význam pro širší veřejnost. Projektová část se zaměřuje na inovativní projekty probíhající na místní úrovni (města, regiony).

Vydavatel: Routledge, Taylor & Francis Group, 130 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4SB, UK
Url: www.tandf.co.uk
Jazyk: anglicky
Čísla: 2008/1,3
Vychází: 3x ročně
ISSN 1753-5069

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.

Urban Research & Practice, published in association with EURA (European Urban Research Association), focuses on urban policy. As well as traditional academic papers, the journal includes a policy section, a project report section and book reviews. The policy section focuses on new policies launched at the European, national and regional levels that are of relevance to a wider audience. The project report section focuses on innovative projects being carried out at a local level (in cities or regions).

Publisher: Routledge, Taylor & Francis Group, 130 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4SB, UK
Url: www.tandf.co.uk
Language: english
Issues: 2008/1,3
Published: three times per year
ISSN 1753-5069

4AM thanks to publishers for their kindly support