Fórum Architektúry – mesačník Spolku architektov SlovenskaFórum Architektúry – monthly magazine of Association of Architects in Slovakia

Application icons.
Application icons.

Původně informační bulletin založený v roce 1990 vznikl jako názorová platforma při budování nového spolkového života slovenských architektů. Jako časopis se soustřeďuje hlavně na činnost Spolku architektov Slovenska, na dění ve slovenské architektuře a aktuality, kterými doplňuje časopis Projekt. Více informací naleznete zde.


Vydavatel: Spolok architektov Slovenska, Panská 15, 811 01 Bratislava
Url: www.sasarch.sk
Jazyk: slovensky
Čísla: 2010/1-5,9-12, 2011/1-3
Vychází: 6x ročně
ISSN 1366-0264

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.

Originally informational bulletin was founded in 1990 as platform for new associational life of slovak architects. As the magazine focuses mainly on activities of The Association of Architects in Slovakia, the slovak events in architecture and news, which complements the magazine Projekt. More information you will find here.


Publisher: Spolok architektov Slovenska, Panská 15, 811 01 Bratislava
Url:www.sasarch.sk
Language: slovak
Issues: 2010/1-5,9-12, 2011/1-3
Published: six times per year
ISSN 1366-0264

4AM thanks to publishers for their kind support