ART UKRAINEART UKRAINE

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Časopis věnující se umění, kultuře a starožitnostem, na jehož stránkách naleznete reportáže z výstav, informace o domácích i zahraničních aukcích, sbírkách a sběratelích, rozhovory s umělci. Více informací naleznete zde.


Vydavatel: ART-UKRAINE Pty-Ltd, 1/11 Florentsia Str., Kiev, 02002, Ukrajina
Url: www.artukraine.com.ua
Jazyk: anglicky, ukrajinsky
Čísla: 2011/4,20-22
Vychází: 6x ročně, 3x ročně (anglická verze)
ISSN 1996-7071

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.

On pages of the magazine, which is dedicated to art, culture and antiques, you can find reporting, information from domestic and foreign auctions, collections and collectors, interviews, analytics and sociology. More information find here.


Publisher: ART-UKRAINE Pty-Ltd, 1/11 Florentsia Str., Kiev, 02002, Ukraine
Url: www.artukraine.com.ua
Language: english, ukraine
Issues: 2011/4,20-22
Published: six times per year, three times per year (english version)
ISSN 1996-7071

4AM thanks to publishers for their kindly support