O nás

Vítejte na dočasných webových stránkách spolku 4AM/Fórum pro architekturu a média. Právě pracujeme na nové webové platformě 4AM, kterou spustíme začátkem roka 2021.

Základní info o 4AM

Platforma 4AM ve všech svých projektech kriticky nahlíží odbornou problematiku týkající searchitektury, urbanismu, soudobé audiovizuální kulturya obecně společensko- politických i kulturních jevů. Důraz je kladen na mezioborovost, problematizování aktuálních společenských fenoménů a otevřenou spolupráci s jednotlivými autory i tvůrčími kolektivy a institucemi.

Spolek 4AM zkoumá své ideje a vize související s architekturou, veřejným prostorem a uměním jako nástrojem pro komunikaci důležitých společenských témat od svého počátku –-jak v brněnské Galerii architektury (2011–-2012) tak i v následujících letech, kdy sídlil v prostorách bývalého (dnes však zase aktuálního) vlakového nádraží na Rosické ulici v Brně (2012-2014).

Kulturní prostor PRAHA/Fórum pro architekturu a média vznikl v roce 2014 jako reakce na výzvu Moravské galerie otevřít prostory státní instituce veřejnosti a vnést na nádvoří Pražákova paláce každodenní život. Spolek 4AM tvořen odbornicemi a odborníky z oblasti architektury, teorie umění i volné tvorby, se rozhodl v prostorách bývalé restaurátorské dílny vytvořit bezbariérový kulturní prostor, který propojí jak různe instituce, tak i městské subkultury a návštěvníkyz řad odborné i laické veřejnosti.

Důraz na kritické myšlení a ochotu k neustálému přehodnocování vlastních pozic definoval už samotný architektonický návrh, v němž zásadní roli hraje variabilita a maximální funkčnost pro různé typy kulturně-uměleckých akcí. I když byla PRAHA zároveň galerijní kavárnou s běžným denním provozom, její programová dramaturgie byla vždy jasně vymezená odbornou specializací a názorovou orientací členů 4AM.

Po pěti letech intenzivního každodenního provozu a více než tisícovky akcí, důležitých setkání, uměleckých rezidencí a autorských instalací, se členky a členové spolku rozhodli ke konci roku 2019 provoz PRAHY na nádvoří Pražákova paláce ukončit.

V roce 2020 přesunula 4AM své aktivity do prostoru na ul. Mášově ulici v Brně, kde sídlí jeho kancelář a odborná knihovna. Vedle aktivit v tomto fyzickém prostoru se bude řada projektů 4AM a jejich partnerů odehrávat v prostředí virtuálním, kde bude příležitost sdílet je s mnohem širším publikem.

Kontakt:
forum4am@gmail.com

Korespondenční adresa:
4AM, z. s.
Lidická 46
602 00 Brno, CZ
IČ: 22869379

Členové

Barbora Šedivá. – kulturní manažerka, kurátorka a teoretička umění nových médií
Šárka Svobodová – kurátorka a teoretička umění a architektury
Jaroslav Sedlák – architekt, pedagog
Kateřina Drajsajtlová – teoretička médií, knihovnice
Jozef Ondrík – grafický dizajnér
Prokop Holoubek – dramaturg, kulturní manažer, hudebník
Petra Hlaváčková – kurátorka a teoretička umění a architektury
Jakub Kopec – architekt, pedagog
Petra Šebová – architektka
Roman Čerbák – architekt
Klára Eliášová – kurátorka a teoretička umění a architektury
Lucie Valdhansová – kurátorka a teoretička umění a architektury

Další členové spolku – teoretici umění, architekti, umělci: Soňa Borodáčová, Marek Svoboda, Martin Valíček, David Helešic, Ján Solčáni, Eva Magnusková, Barbora Benčíková, Tomáš Hlaváček, Ladislav Mirvald, Deep Throat, The Rodina a další spolupracovníci.

PODPORA:

Činnost 4AM je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Brna.

A děkujeme i dalším partnerům a podporovatelům 4AM v letech 2010 – 2020:

Nadace české architektury, Nadace AGOSTO, Rakouské kulturní fórum, International Visegrad Fund, Česko-německý fond budoucnosti , European Cultural Fundation.

4AM/Fórum pro architekturu a média je otevřená platforma experimentálních přístupů a různorodých aktivit týkajících se architektury, urbanismu, městského prostoru, současného umění a umění nových médií. V tomto mezioborovém rámci jsou za účasti odborné i široké veřejnosti formou otevřených diskuzí, mezinárodních workshopů, přednášek, výstav a akcí ve veřejném prostoru artikulovány a kriticky zkoumány aktuální kulturně-společenské fenomény a související problémy a otázky.

Součástí Fóra pro architekturu a média je také fyzický prostor Kabinetu_4AM, který je místem setkávání a otevřenou pracovní laboratoří s knihovnou mezinárodních časopisů a publikací o architektuře, současném umění a nových médiích. Další část prostoru 4AM je tvořen Media-labem – zázemím a živou dílnou pro aktivity na poli současného elektronického, vizuálního a mediálního umění, místo pro workshopy, diskuze a mediatéku.

4AM Fórum pro architekturu a média je prostor, který virtuálně i fyzicky spojuje profesionální teoretiky i praktiky z různých oblastí a studenty relevantních oborů. Samotné sdružení 4AM tvoří: Petra Hlaváčková, Šárka Svobodová, Barbora Šedivá, Jakub Kopec, Lucie Valdhansová, Tereza Rullerová, Tomáš Hlaváček, Jaroslav Sedlák, Roman Čerbák, Vít Ruller, Prokop Holoubek, Mák Hustoles, Christine Rahn, Klára Eliášová, Agáta Žáčková a Roman Čerbák.

Platforma 4AM zrealizovala řadu autorských výstav, workshopů a diskuzí týkajících se architektury, urbanismu, městského prostoru, současného umění a nových médií a kriticky zkoumány a problematizovány aktuální kulturně-společenské fenomény – např. výstavy Umění a osvobození. Evropa 1943-1967: Lidé revoltující, Kompaktní město, Urban divan, Zabij svého Fuchse: Psychoanalýza současné brněnské architektury, REthinking Media Arts in C(K)ollaborative Environments, Expozice jednoho projektu a mnohé další.

Tyto projekty vznikaly ve spolupráci s řadou partnerů z ČR i ze zahraničí, mezi které patří f.e.a. – forum experimentelle architektur Vídeň, KÉK Budapešť, rese arch Bratislava, Zeppelin Association Bucharest, OBERLIHT Chisinau, Urban Reaktor (Tbilisi), Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, Dům umění města Brna, Muzeum umění Olomouc, Fakulta výtvarných umění a Fakulta architektury VUT v Brně, Katedra Teorie interaktivních médií MU v Brně, Kruh či Era 21 a také za účasti mnoha osobností, jako Jan Tabor (CZ/AT), Iris Meder (AT), Rostislav Koryčánek, Gabu Heindel (AT), Levente Polyák (HU), Jana Horáková, Tomáš Valena (CZ/DE), Petr Rezek, ateliér DRNH, Zdeněk Fránek, Svatopluk Sládeček, Martin Jančok, Aleš Šedivec (SK), Osamu Okamura, ateliér PPAG (AT), ateliér Kuba&Pilař, Studio Bazar (RO), Pavel Hnilička, Ida Čapounová, Jan Pfeiffer, Peter Stec (SK), Sporaarchitects (HU), Under-Construction Architects nebo Richard Loskot (finalista ceny Jindřicha Chalupeckého 2012).

Dvě z výstav 4AM se jsou součástí instalace Asking architecture kurátora a architekta Jana Perneckého (SK) a spolukurátorky Barbory Šedivé (členky 4AM) v pavilonu České a Slovenské republiky na letošním 13. Bienále architektury v Benátkách (link >>> www.askingarchitecture.sk).

4AM Facebook stránka: https://www.facebook.com/4AM.Forum
PRAHA v Brně Facebook stránka: https://www.facebook.com/prahavbrne

————————————————

VÝPOVĚĎ Z PROSTOR GALERIE ARCHITEKTURY (05/2012):

Sdružení 4AM Fórum pro architekturu a média dostalo k 31. 12. 2012 od Nadace české architektury bez diskuze výpověď z prostor Galerie architektury.

Prohlášení Správní rady NČA: http://podpora4am.blogspot.cz/p/prohlaseni-spravni-rady-nca.html

Vyhlášení 4AM k výpovědi: http://www.forum4am.cz/?p=3085

Podpora 4AM zde: http://podpora4am.blogspot.cz/p/prosba-o-vysvetleni-adresovana-clenum.html

Článek Rostislava Koryčánka, ředitele Domu umění města Brna: http://podpora4am.blogspot.cz/p/prohlaseni-spravni-rady-nca.html

!!! PETICE NA PODPORU 4AM (Iniciovali Ida Čapounová, Jakub Chuchlík)
http://www.petice24.com/podpora_4am

ČT /// KRITICKÁ ŽIDLE O 4AM
Architekt Antonín Novák se v kritické židli zamyslí nad osudem brněnské Galerie architektury, kterou před nedávnem muselo opustit progresivní sdružení 4AM – Fórum pro architekturu a média, přestože má za sebou zajímavé a oceňované projekty. —>>>
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1183619616-kultura-cz/312295350090016/video/