Art+AntiquesArt+Antiques

Application icons.
Application icons.
Application icons.


Měsíčník zaměřený na výtvarné umění, architekturu, design, starožitnosti a trh s uměním.

Vydavatel: Ambit Media, a.s., Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
Url: www.artantiques.cz
Jazyk: česky
Čísla: 2003/5,7-8,10,12, 2004/6,9-10,12, 2005/1-6,10-12, 2006/1-11, 2007/1-12, 2008/1-12, 2009/1-12, 2010/1-12, 2011/1-12(+1), 2012/2,5
Vychází: měsíčně
ISSN 1213-8398

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.


Monthly magazine focused on art, architecture, design, antiques and art market.

Publisher: Ambit Media, a.s., Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
Url: www.artantiques.cz
Language: czech
Issues: 2003/5,7-8,10,12, 2004/6,9-10,12, 2005/1-6,10-12, 2006/1-11, 2007/1-12, 2008/1-12, 2009/1-12, 2010/1-12, 2011/1-12(+1), 2012/2,5
Published: monthly
ISSN 1213-8398

4AM thanks to publishers for their kindly support.