HERITO – Dziedzictwo, kultura, współczesnośćHERITO – Heritage, Culture & the Present

Application icons.
Application icons.

Dvojjazyčný anglicko-polský čtvrtletník je novou iniciativou Mezinárodního kulturního centra sídlícího v Krakově. Je fórem pro diskuzi o dědictví, kultuře současnosti i budoucnosti. Časopis se zaměřuje na otázky místa a s ním související úvahy o prostoru, jeho různých významech, představách geografických dispozic a paměti. Hlavním tématem je zde prostor střední Evropy jako prostor, ke kterému se váží specifické zkušenosti s kulturním dědictvím a dilemata s ním spojená. Více informací naleznete zde.


Vydavatel: Międzynarodowe centrum kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków
Url: www.mck.krakow.pl
Jazyk: anglicky, polsky
Čísla: 2010/1, 2011/2-5
Vychází: 4x ročně
ISSN 2082-310x

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.

Bilingual English-Polish quarterly – is a new initiative by the International Cultural Centre in Krakow. It is a forum for discussions on heritage, culture, our times, and the future. As a periodical it focuses on issues of locus and related reflections, on space and its various meanings, and on the geography of the imagination and of memory. The pretext for the topics it undertakes to examine is Central Europe, which has a heritage of experience and cultural dilemmas that are at once unique and highly relevant to contemporary debate. More information you can find here.


Vydavatel: Międzynarodowe centrum kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Krakow
Url: www.mck.krakow.pl
Language: english, polish
Issues: 2010/1, 2011/2-5
Published: quarterly
ISSN 2082-310x

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.