Magazín KinaMagazine of Cinema

Application icons.

Dokumentárními fotografiemi herců a výjevů z filmů a kresbami doprovázené črty, články, reportáže, rozhovory a úvahy o filmu našem i světovém, filmové práci, hercích a zajímavostech kolem nich. Magazín sestavený Františkem Goldscheiderem uzavírají stručné dějiny kinematografie a malá galerie herců.


Vydavatel: ORBIS, Praha
Url: –
Jazyk: česky
Čísla: 1969/1970
Vychází: –

Application icons.

By documentary photographs of actors and scenes from movies and drawings accompanied by sketches, articles, reports, interviews and reflections on czech movies and the world, film work, actors and attractions around them. Magazine compiled by František Goldscheider concluded a brief history of cinematography and a small gallery of actors.


Publisher: ORBIS, Praha
Url: –
Language: czech
Issues: 1969/1970
Published: –