Revista la PLIC – Literatură, artă, atitudinePOSTBOX magazine – Literature, art & attitude

Application icons.

Časopis Revista la PLIC je nová interdisciplinární a experimentální publikace, jejímž cílem je reflektovat práci a činnost mladých umělců a spisovatelů. Je založen na principu cenných znalostí a zkušeností se šířením informací uvnitř zkorumpovaného systému. Časopis podporuje nejen komunikaci mezi umělci, spisovateli, hudebníky, architekty, ale i sociology, historiky, ekonomy a dalšími skupinami s důrazem na roli umění a kultury jako aktivní složky v multikulturní společnosti v globalizovaném světě. Nejedná se pouze o tištěnou publikaci, ale i o tvůrce setkání, jejichž cílem je produkovat významné změny ve společnosti. Více informací naleznete zde.


Vydavatel: Asociaţia Oberliht, Gh. Asachi str. 53/1, lit. “A”, Kišiněv 2028, Moldávie
Url: www.oberliht.com
Jazyk: anglicky, rumunsky
Čísla: 2010/3
Vychází: 4x ročně


4AM děkuje Vladimiru US za jeho laskavou podporu.

Application icons.

The POSTBOX magazine is a new interdisciplinary and experimental publication that aims to reflect the young artists’ and writers’ work and activity. It is founded on the principle of sharing of valuable knowledge and experiences so much needed today for formation of a critical discourse inside of a corrupted system in expansion. The POSTBOX magazine encourages communication between artists, writers, musicians, architects etc. but also sociologists, historians, economists and other various groups, emphasizing the important role that art & culture, as ‘active ingredient’, has in a multicultural society in a globalized world. It is not just a printed publication, but real time event generator aiming to produce significant changes in society. More information you can find here zde.


Publisher: Asociaţia Oberliht, Gh. Asachi str. 53/1, lit. “A”, Chisinau 2028, Republica of Moldova
Url: www.oberliht.com
Language: english, romanian
Issues: 2010/3
Published: quarterly

4AM thanks to Vladimir US for his kindly support.