Tvar – literární obtýdeníkTvar

Application icons.

Tvar je časopis novinového formátu zaměřený především na současnou českou literaturu a literární kritiku. Publikuje původní poezii a prózu, rozhovory, kulturní publicistiku, literárněvědné a literárněhistorické studie, ročně přibližně 270 recenzí knih vydaných v češtině. Časopis Tvar byl založen v roce 1990. Více informací naleznete zde.


Vydavatel: Klub přátel Tvaru o.s., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Url: www.itvar.cz
Jazyk: česky
Čísla: 2011/12
Vychází: čtrnáctidenník
ISSN 0862-657X

Application icons.

The newspaper format magazine Tvar focusing primarily on contemporary czech literature and literary cristicism. It publishes original poetry and prose, interviews, cultural journalism, literary and literary studies. Tvar was founded in 1990. More information you can find here.


Vydavatel: Klub přátel Tvaru o.s., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Url: www.itvar.cz
Language: czech
Issues: 2011/12
Published: bimonthly
ISSN 0862-657X