Era 21Era 21

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Na stránkách časopisu Era 21 se čtenáři setkají s prezentací architektury v souvislostech společenských, kulturních, ekonomických, politických, reflexí aktuálních témat a debatami o architektuře. Tématicky zaměřená čísla nabýzejí vyváženou skladbu textů i obrazové části, rozhovory se zajímavými osobnostmi z oboru. Časopis ERA 21 vychází od roku 2001 a během své desetileté činnosti upevňuje své renomé nezávislého časopisu i mimoredakčními aktivitami – procházkami po architektuře, konferencemi a výstavami, přednáškami a kulatými stoly.


Vydavatel: ERA Média, s.r.o., Chleborádova 69/22, 619 00 Brno
Url: www.era21.cz
Jazyk: česky
Čísla: 2003/1-6, 2004/1-6, 2005/1-6, 2006/2-6, 2007/1-2,4,6, 2008/1-6, 2009/1,3,5, 2010/1-6, 2011/1-6, 2012/1,3
Speciální čísla: 2007, 2008, 2011, 2012
Vychází: 6x ročně
ISSN 1801-089X

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Czech magazine focusing on architecture and engineering. Era 21 over the last ten years has proved its reputation as an independent magazine also by other activities – architectural trails, conferences and exhibitions, lectures and round tables and is an important source of information for all those involved in the field.

Publisher: ERA Média, s.r.o., Chleborádova 69/22, 619 00 Brno
Url: www.era21.cz
Language: czech
Issues: 2003/1-6, 2004/1-6, 2005/1-6, 2006/2-6, 2007/1-2,4,6, 2008/1-6, 2009/1,3,5, 2010/1-6, 2011/1-6, 2012/1,3
Special Issues: 2007, 2008, 2011, 2012
Published: six times per year
ISSN 1801-089X

4AM thanks to publishers for their kindly support.