CINEPUR – Časopis pro moderní cinefilyCINEPUR – The Magazine for Modern Cinephiles

Application icons.
Application icons.

Filmový časopis vychází od roku 1991 z popudu tehdejších studentů filmové vědy FFUK. Časopis v současnosti vydává Sdružení přátel Cinepuru s FAMU. Do časopisu přispívá řada filmových vědců, publicistů, kritiků i filmařů. Profil periodika se postupně proměnil od cinefilie 90. let, akademizmu (spojení s FAMU) k současnému způsobu odborného psaní pro širší veřejnost. V tématicky zaměřeném čísle naleznete profily režísérů, rozhovory, reporty z festivalů, audiovizuálních archivů, kritiky apod. Více Informací naleznete zde.

Vydavatel: Sdružení přátel Cinepuru o.s., FAMU, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1
Url: http://cinepur.cz.

Jazyk: česky
Čísla: 1997/8, 1999/13, 2004/32
Vychází: čtrnáctideník
ISSN 1213-516x

4AM děkuje Ondřeji Mertovi za jeho laskavou podporu./b

Application icons.
Application icons.

Film magazine is published by students of Film Studies FFUK since 1991. The magazine is currently published by Sdružení přátel Cinepuru with FAMU. Cinepur contributes to a number of film scholars, publicists, critics and filmmakers. Profile is gradually transformed from cinephilia (1990´s), akademism (connection with FAMU) to the present professional way of writing for a wider public. In thematically focused issues we can find directors profiles, interviews, reports from festivals, audiovisuals archives, criticism etc. More information you will find here.


Publisher: Sdružení přátel Cinepuru o.s., FAMU, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1
Url: http://cinepur.cz.

Language: czech
Issues: 1997/8, 1999/13, 2004/32
Published: bimonthly
ISSN 1213-516x

4AM thanks to Ondřej Merta for his kindly support./b