Film a dobaFilm and Time

Film a doba je odborný časopis, který sleduje a přináší reflexe vývojově progresivních tendencí v oboru. Vedle hrané kinematografie se tento čtvrtletník věnuje také filmu dokumentárnímu, animovanému i videoartu. Kromě recenzí děl uváděných v naší distribuci přináší obsáhlé recenze z nejdůležitějších českých a světových festivalů. Publikuje rozhovory s domácími i zahraničními tvůrci, profily národních kinematografií a jejich hlavních reprezentantů i exkurzy do filmové historie. Více Informací naleznete zde.

Vydavatel: Sdružení přátel odborného filmového tisku, P.O.Box 248, 152 00 Praha 5
Url: –
Jazyk: česky
Čísla: 2000/1-4, 2001/1-4, 2002/1-4, 2003/1-4, 2004/1-4, 2005/1-2, 2008/1
Vychází: čtvrtletník
ISSN 0015-1068

4AM děkuje Ondřeji Mertovi za jeho laskavou podporu.

Film a doba is a professional journal that tracks and brings reflection of progressive tendencies in the field. In addition to feature film is magazine devoted to the film documentary, animated movies and video art. It reviews distributed movies, brings comprehensive reviews of the most important czech and international festivals, publishes interviews with domestic and foreign filmmakers, profiles of national cinemas and their representatives and major excursion into film history. More information find here.

Publisher: Sdružení přátel odborného filmového tisku, P.O.Box 248, 152 00 Praha 5
Url: –
Language: czech
Issues: 2000/1-4, 2001/1-4, 2002/1-4, 2003/1-4, 2004/1-4, 2005/1-2, 2008/1
Published: quarterly
ISSN 0015-1068

4AM thanks to Ondřej Merta for his kindly support.