GeniousGenious

Application icons.

Nezávislý zine je vydáván jako limitovaná edice souboru obrázků a kreseb formovaných do komiksových stripů. Více Informací naleznete zde.

Vydavatel: Independent zine collective, based in Geneva/Switzerland, Brussels/Belgium, Brno/Czech republic
Url: http://geniousmag.tumblr.com
Jazyk: česky
Čísla: 2011/1
Vychází: nepravidelně

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.

The opening issue of Genious zine is a 30-piece limited edition of Tour de altruism, a collection of collages and drawings formed into amusing one-frame comic strips. More information find here.

Publisher: Independent zine collective, based in Geneva/Switzerland, Brussels/Belgium, Brno/Czech republic
Url: http://geniousmag.tumblr.com
Language: czech
Issues: 2011/1
Published: irregularly

4AM thanks to publishers for their kindly support.