Umělec – Současné umění a kulturaArtist – Contemporary Art and Culture

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Už od svého vzniku v roce 1997 je Umělec časopisem zaměřeným na průzkum, srovnávání a prezentaci výsledků aktivit mezinárodní kultury a děl současného umění. Umělec vychází čtyřikrát do roka vždy ve čtyřech oddělených jazykových verzích. Jazykovými verzemi jsou čeština, angličtina, španělština a němčina. Časopis je distribuován celosvětově. Více informací naleznete zde.

Vydavatel: Nakladatelství Divus, Jižní křídlo, Bubenská 1, 170 00 Praha 7
Url: www.divus.cz
Jazyk: anglicky, česky, německy, slovensky, španělsky
Čísla: 1999/1-8, 2000/1-6, 2003/2, 2004/3-4, 2005/1-3, 2006/1, 2007/1,4, 2008/1-2, 2009/1-2, 2010/1-2
Vychází: čtvrtletně
ISSN 1212-9550

4AM děkuje Ondřeji Mertovi za jeho laskavou podporu

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Since its incepstion in 1997, is magazine Umělec focused on exploration, comparision and presentation of international culture activities and works on contemporary art. Umělec is published quarterly in four separate languages – czech, english, spanish and german. The magazine is distributed wrldwide. More information you can find here.

Publisher: Nakladatelství Divus, Jižní křídlo, Bubenská 1, 170 00 Praha 7
Url: www.divus.cz
Language: czech, english, german, slovak, spanish
Issues: 1999/1-8, 2000/1-6, 2003/2, 2004/3-4, 2005/1-3, 2006/1, 2007/1,4, 2008/1-2, 2009/1-2, 2010/1-2
Published: quarterly
ISSN 1212-9550

4AM thanks to Ondřej Merta for his kindly support