mcd – Musiques & Cultures Digitales mcd – Music & Digital Culture

Časopis založený v roce 2003 se zaměřuje na elektronickou hudbu a události s ní spojené (festivaly, výstavy, multimedia apod.), digitální umění a socio-kulturní využití komunikačních technologií. Více informací naleznete zde.

Vydavatel: Musiques & Cultures Digitales, 8 rue du Général Renault, 750 11 Paris
Url: www.digitalmcd.com
Jazyk: anglicky, francouzsky
Čísla: 2011/3
Vychází: čtvrtletně
ISSN 1638-3400

The magazine founded in 2003 focuses on electronic music and events associated with it (festivals, exhibitions, multimedia etc.), digital art and socio-cultural use of communication technology. More information you can find here.

Publisher: Musiques & Cultures Digitales, 8 rue du Général Renault, 750 11 Paris, France
Url: www.digitalmcd.com
Language: english, french
Issues: 2011/3
Published: quarterly
ISSN 1638-3400