Public Art ReviewPublic Art Review

Application icons.
Application icons.

Americký časopis vydávaný od roku 1989 se zaměřuje na současné umění ve veřejném prostoru. Každé z čísel obsahuje analýzy, kritiky a komentáře zaměřené na nové trendy ve veřejném prostoru. Více informací naleznete zde.


Vydavatel: Forecast Public Art, 2300 Myrtle Avenue, Suite 160, St. Paul, MN 55114, U.S.A.
Url: http://forecastpublicart.org
Jazyk: anglicky
Čísla: 2011/45, 2012/46
Vychází: 2x ročně
ISSN 1040-211x

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.

Public Art Review, published since 1989, is the journal devoted exclusively to the field of contemporary public art. Each issue provides opinion, analysis, and criticism about the nature and trends in public art. More information find here.


Publisher: Forecast Public Art, 2300 Myrtle Avenue, Suite 160, St. Paul, MN 55114, U.S.A.
Url: http://forecastpublicart.org
Language: english
Issues: 2011/45, 2012/46
Published: biannually
ISSN 1040-211x

4AM thanks to publishers for their kindly support.