BOMBBOMB

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Časopis vznikl v roce 1981 jako platforma pro diskuzi o umění z důvodu rozdílného způsobu uvažování o umění mezi uměleckou kritikou a umělci samotnými. Autory interview jsou umělci a spisovatelé, kteří touto formou vytváří dialog o umění, literatuře, filmu, hudbě, divadlu, architektuře. Více informací naleznete zde.


Vydavatel: BOMB Magazine, 80 Hanson Place, Suite 703, Brooklyn, New York 11217, USA
Url: bombsite.com
Jazyk: anglicky
Čísla: 2012/118-120
Vychází: 4x ročně
ISSN 0743-3204


4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Bomb magazine is published since 1981 as a platform for discussion about art by artists themselves, because of the disparity between artists and critics talked about art. It is edited by artists and writers as a question-and-answer format to develop dialogue about art, literature, film, music, theater, architecture. More information find here.

Publisher: BOMB Magazine, 80 Hanson Place, Suite 703, Brooklyn, New York 11217, USA
Url: bombsite.com
Language: english
Issues: 2012/118-120
Published: quarterly
ISSN 0743-3204

4AM thanks to publishers for their kindly support.
Vydavatel: BOMB Magazine, 80 Hanson Place, Suite 703, Brooklyn, New York 11217, USA
Url: