VolumeVolume

Application icons.

Volume je nezávislý čtvrtletní časopis. Z definice architektury „stavění budov“ se dostává až ke globálním pohledům na vývoj prostředí, prosazuje širší pojetí sociální struktury a kultivuje kulturní a politický význam architektury. Byl vytvořen jako globální platforma pro témata týkající se architektury; prezentuje expanzi teritorií architektury a nový rozměr designu.


Vydavatel:Archis, PO Box 14702, 1001 LE Amsterdam
Url: http://volumeproject.org/
Jazyk: anglicky
Čísla: 2009/3
Vychází: 4x ročně
ISSN 1574-9401

 

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.