ARCH o architektúre a inej kultúreARCH on architecture and other culture

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Měsíčník zaměřený na současnou slovenskou architekturu přináší zejména recenze nejnovějších staveb vzniklých na Slovensku a v okolních zemích, informace a komentáře k aktuálnímu dění v architektuře a kultuře obecně. Více informací naleznete zde.


Vydavatel: Vydavateľstvo Eurostav, s.r.o., Nová 3, 831 03 Bratislava
Url:www.eurostav.sk
Jazyk: slovensky
Čísla: 2005/6, 2006/1,12, 2007/1-12, 2008/1-12, 2009/1-12, 2010/1-12, 2011/1-6,9-11, 2012/1-3
Vychází: měsíčně
ISSN 1335-3268

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.


Monthly published magazine on current Slovak architecture. ARCH provides reviews of the newest buildings build in particular in Slovak Republic and neighboring countries. In addition information and commentary on current developments in architecture and culture in general is given. More information find here.

Publisher: Vydavateľstvo Eurostav, s.r.o., Nová 3, 831 03 Bratislava
Url:www.eurostav.sk
Language: slovak
Issues: 2005/6, 2006/1,12, 2007/1-12, 2008/1-12, 2009/1-12, 2010/1-12, 2011/1-6,9-11, 2012/1-3
Published: monthly
ISSN 1335-3268

4AM thanks to publishers for their kind support