ProjektProjekt

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Časopis s podtitulem Slovenská architektonická revue vznikl v roce 1959 se záměrem poskytovat informace o dění ve slovenské architektuře.

Současná koncepce časopisu se zabývá mapováním nejnovějšího dění ve slovenské a světové architektuře a přispívá k hlubšímu historickému poznání architektury a teorie architektury. Od roku 2004 existuje i v internetové podobě na stránkách www.archinet.sk.


Vydavatel: Spolok architektov Slovenska, Panská 15, 811 01 Bratislava
Url: www.sasarch.sk
Jazyk: anglicky, německy, slovensky
Čísla: 2008/1-4, 2009/1-3,6, 2010/1-6, 2011/2
Vychází: 6x ročně
ISSN 1335-2180

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.

The magazine, subtitled Slovak architectural review, established in 1959 with the intention of providing information about events in Slovak architecture.

The current concept of the magazine covers the latest developments in mapping Slovak and world architecture and contributes to a deeper historical knowledge of architecture and its theory. Since 2004 is available in online form on www.archinet.sk.


Publisher: Spolok architektov Slovenska, Panská 15, 811 01 Bratislava
Url:www.sasarch.sk
Language: english, german, slovak
Issues: 2008/1-4, 2009/1-3,6, 2010/1-6, 2011/2
Published: six times per year
ISSN 1335-2180

4AM thanks to publishers for their kind support