HintergrundHintergrund

Application icons.
Application icons.
Application icons.


Čtvrtletně vycházející časopis zaměřený na aktuální dění v Az W (Architekturzentrum Wien) – propojuje teorii architektury s dokumentací aktivit Az W.


Vydavatel: Architekturzentrum Wien, Museumsplatz 1, A-1070 Wien, Rakousko
Url: www.azw.at
Jazyk: německy
Čísla: 2000/1-9, 2001/10-12, 2002/13-16, 2003/17-21, 2004/22-24, 2005/25-26,28-29, 2006/30-32, 2007/33-35,37, 2008/39-40, 2009/41,43-44, 2010/45-48,2011/49,52-53
Vychází: 4x ročně

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.


Hintergrund is the quarterly published magazine by Az W (Architekturzentrum Vienna) – architectural theory and documentation of the museum’s newest activities (e.g. the annual Vienna Architecture Congress).


Publisher: Architekturzentrum Wien, Museumsplatz 1, A-1070 Wien, Austria
Url: www.frame-fund.fi
Language: german
Issues: 2000/1-9, 2001/10-12, 2002/13-16, 2003/17-21, 2004/22-24, 2005/25-26,28-29, 2006/30-32, 2007/33-35,37, 2008/39-40, 2009/41,43-44, 2010/45-48,2011/49,52-53
Published: quarterly

4AM thanks publishers for their kind support.