ZuschnittZuschnitt

Application icons.
Application icons.
Application icons.


Odborný časopis tematicky zaměřený na problematiku dřeva jako stavebního materiálu v současném projektování a realizacích. Více informací o časopise naleznete zde.


Vydavatel: proHolz Austria, Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Holzwirtschaft, Uraniastraße 4, A-1011 Wien
Url: www.proholz.at
Jazyk: německy
Čísla: 2002/7, 2003/10-12, 2004/13-16, 2005/17-20, 2006/21-24, 2007/25-28, 2008/29-32, 2009/33-36, 2010/37-40, 2011/41-44, 2012/45
Vychází: 4x ročně
ISSN 1608-9642

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.


Zuschnitt is published by proHolz Austria for a specialist audience – each issue focuses on one topic concerning the material wood and presents projects, buildings and facts about this natural resource. More information find here.


Url: www.proholz.at
Language: german
Issues: 2002/7, 2003/10-12, 2004/13-16, 2005/17-20, 2006/21-24, 2007/25-28, 2008/29-32, 2009/33-36, 2010/37-40, 2011/41-43
Published: quarterly
ISSN 1608-9642

4AM thanks the publishers for their kind support.