Architektur & Bau FORUMArchitektur & Bau FORUM – Die österreichische Fachzeitschrift für Baukultur

Application icons.
Application icons.
Application icons.


Rakouský odborný časopis informuje o aktuálních soutěžích, nových produktech, technologiích a nadcházejících událostech v architektuře a stavebnictví. Ve dvou pravidelných přílohách SKIN a CONTRACT pak nabízí nové trendy v technologiích fasád a interiérovém designu .


Vydavatel: Österreichischer Wirtschaftsverlag, Wiedner Hauptstraße 120-124, A-1051 Wien
Url: www.bauforum.at
Jazyk: německy
Čísla: 2011/1-20, 2012/1-4
Speciální čísla: CONTRACT 2011/1, SKIN 2011/1-2, FORUM in style 2012/2
Vychází: 2x měsíčně


4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.
Application icons.


Besides up-to-date competition calls Architektur & Bau FORUM offers background reports on questions concerning business management and law. It informs also on new products, technologies and upcoming events. Product trends in fassade technologies and interior design are presented in the two supplements SKIN and CONTRACT.


Publishers: Österreichischer Wirtschaftsverlag, Wiedner Hauptstraße 120-124, A-1051 Wien
Url: www.bauforum.at
Language: german
Issues: 2011/1-20, 2012/1-4
Special Issues: CONTRACT 2011/1, SKIN 2011/1-2, FORUM in style 2012/2
Published: bimonthly

4AM thanks to publishers for their kind support.