ARCH+ARCH+

Application icons.
Application icons.
Application icons.
Časopis se čtyřicetiletou tradicí zaměřený na experimenty v architektuře a urbanismu. Jeho témata se pohybují na pomezí architektury (ARCH), města, kultury a médií (+) a rozšiřuje tak pohyblivé hranice mezi teorií a praxí.

Vydavatel: ARCH+ Verlag GmbH, Kurbrunnenstr. 22, D-52066 Aachen
Url: www.archplus.net
Jazyk: německy
Čísla: 2011/203-205,208
Vychází: 4x ročně

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.

Since forty years ARCH+ is devoted to the experiment in architecture and urban planning. It is situated between architecture (ARCH), city, culture and media (+) and explores the moving borders between theory and practice.

Publisher: ARCH+ Verlag GmbH, Kurbrunnenstr. 22, D-52066 Aachen
Url: www.archplus.net
Language: german
Issues: 2011/203-205,208
Published: quarterly

4AM thanks to publishers for their kind support.