Prostory 2010 – 2019

Prostory, které provozoval spolek 4AM v letech 2010 – 2019

2014 – 2019
PRAHA/Fórum pro architekturu a média
Kulturní prostor s kavárnou
Husova 18, Brno

Sdružení 4AM Fórum pro architekturu a média ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně od října 2014 do prosince 2019 provozovalo nový variabilní kulturní prostor s galerijní kavárnou PRAHA (Husova 18, Brno) Principem tohoto prostoru byla otevřenost, bezbariérovost, volný pohyb a svoboda vyjádření. V kulturním prostoru PRAHA navázalo 4AM na svou předchozí činnost týkající se architektury, urbanismu, městského prostoru, současného umění a umění nových médií. Tato dramaturgická náplň se stala východiskem architektonického projektu, jehož autory jsou Jakub Kopec a Jaroslav Sedlák.

PRAHA byla denní kavárnou a barem v nekuřáckém a bezbariérovém prostředí s posezením uvnitř i celoroční zahrádkou na nádvoří Pražákova paláce.

Součástí prostoru byla i veřejná knihovna s odbornými publikacemi a periodiky o současné architektuře, designu a umění. Jako přednáškový a výstavní prostor se PRAHA stala dějištěm odborných přednášek architektů a teoretiků, uměleckých intervencí, workshopů, happeningů, diskuzí a fór, audiovizuální projekcí a sympózií. Byly zde pořádány koncerty elektronické, improvizované a soudobé klasické hudby, taneční improvizace, autorské a experimentální divadlo.

Více info: www.prahavbrne.cz

2010 – 2014
ROSICKÁ 1
Rosická 1, Brno, 49°10’59.250″N, 16°36’56.056″E

Na rozhraní periferie jižního centra a vyvýšené lineární krajiny železničních náspů, se nachází bývalá administrativní budova a noclehárna státních drah, postavená v 50. letech 20. století. Někdejší drážní kanceláře i pokoje vlakových čet, osídlilo sdružení 4AM počínaje únorem 2013. Tehdy byl železničářský objekt majitelem dlouhodobě nevyužívaný a jako nebytový prostor pronajímán soukromým zájemcům. Souběžně s celoročním kulturním programem fóra pro architekturu a média se přestěhovali i architekti, designéři, hudebníci či umělci. Ve svobodných rumištích, na dohled historického jádra města, postupně vznikla nová kulturní platforma. Zkušebny, přednášky, workshopy, nástěnky, ateliéry, muškáty, výstavy a pravidelné legendární večírky galerie Tvar, nebo jednodenní osvěžující bufáč. Probudili doposud tvrdě spící lokalitu, roky očekávající realizaci projektu nového brněnského hlavního nádraží v odsunuté poloze. Rekonstrukce toho stávajícího si časem vyžádala potřebu provizorní vlakové zastávky pro potřeby výlukového jízdního řádu. Do budovy na slepé Rosické ulici se tak vrátili původní uživatelé a cestují zde mohou vystupovat na takzvaném dolním nádraží.

www.forum4am.cz

2010 – 2014
GALERIE ARCHITEKTURY BRNO
Starobrněnská ul., Brno

Od ledna 2011 do prosince 2012 bylo 4AM Fórum pro architekturu a média provozovatelem Galerie architektury v Brně. Platforma 4AM od ledna 2011 zrealizovala řadu autorských výstav, workshopů a diskuzí týkajících se architektury, urbanismu, městského prostoru, současného umění a nových médií a kriticky zkoumány a problematizovány aktuální kulturně-společenské fenomény – např. výstavy Umění a osvobození. Evropa 1943-1967: Lidé revoltující, Kompaktní město, Urban divan, Zabij svého Fuchse: Psychoanalýza současné brněnské architektury, REthinking Media Arts in C(K)ollaborative Environments, Expozice jednoho projektu a mnohé další.

Dvě z výstav 4AM se byly součástí instalace Asking architecture kurátora a architekta Jana Perneckého (SK) a spolukurátorky Barbory Šedivé (členky 4AM) v pavilonu České a Slovenské republiky na letošním 13. Bienále architektury v Benátkách (link >>> www.askingarchitecture.sk).

Sdružení 4AM Fórum pro architekturu a média dostalo k 31. 12. 2012 od Nadace české architektury bez diskuze výpověď z prostor Galerie architektury.

www.forum4am.cz