Vydavatelství 4AM

Spolek 4AM je vydavatelstvím autorských knih a publikací, které kriticky zkoumají aktuální kulturně-společenské témata a problémy – např. Kompaktní město, Nechtěné dědictví: Architekt Jan Dvořák (1925–1998), Martin Zet: Sochař Miloš Zet – Zdi, sokly a makety, Petr Jambor: Palimpsest, Zin 1 – 3.

UMELÁ NEINTELIGENCIA: SVET SA NÁM NESTAL

Umelá neinteligencia: Svet sa nám nestal, prosinec 2020

Umelá neinteligencia je dlouhodobý autorský výzkum hudebníka a performera Samuela Szabóa, ve kterém se zabývá použitím nástroje umělé inteligence v kontextu soudobého post-internetového světa. Recurrent Neural Network (RNN) je algoritmus strojového učení, který se učí hledat struktury v korpusu vstupních údajů. Většina modelů Umelej neinteligencie používá implementaci RNN sloužící na učení a tvorbu textů – když ji naplníme textem z Bible nebo dalším nalezeným obsahem, naučí se generovat stejné texty, když program nakŕmíme MIDI soubory s hudební informací, začne generovat MIDI soubory.

Umelá neinteligencia se v tomto uměleckém projektu stane autonomním autorem, který vstupuje do kontextu aktuální literární tvorby, geografem, volebním lídrem nebo živým diskutérem v online prostředí, kde je i tak někdy těžké rozlišit, který příspěvek psal slobodný člověk, placený troll nebo robot.

Více info: https://forum4am.cz/umelaneinteligencia

Koupit knihu: https://samcobratdazdoviek.bandcamp.com/album/svet-sa-n-m-nestal

ISBN 978-80-905149-8-0

——————————————————————————————————–

MARTIN ZET: SOCHAŘ MILOŠ ZET – ZDI, SOKLY A MAKETY


Martin Zet: Sochař Miloš Zet – Zdi, sokly a makety http://www.dum-umeni.cz/cz/vystavy/detail/id/636

Kniha přináší hlubší informaci ke stejnojmenné výstavě Martina Zeta v Domě umění města Brna. Obsahuje autorskou koláž textů, záznamů vzpomínek a obrazových dokumentů ze života Miloše Zeta, dále také soupis jeho sochařských realizací a případové studie jeho díla od Venduly Fremlové, Jany Kořínkové, Zuzany Kriškové a Tomáše Pospiszyla. Součástí publikace je i autorský komentář díla Miloše Zeta od členů sdružení 4AM – Fórum pro architekturu a média a také fotodokumentace výstavy Martina Zeta.

Autor a editor publikace: Martin Zet
Texty: 4AM (Barbora Šedivá, Šárka Svobodová, Jaroslav Sedlák, Michal Kindernay), Vendula Fremlová, Jana Kořínková, Zuzana Krišková, Tomáš Pospiszyl a Martin Zet
Fotografie: APA, Sophie Busserolle, 4AM, Lenka Ondráková, Alex Paul, Zdeněk Voženílek, Josef Vinklář, Jaroslav Beneš, Jiří Andrle, Pavel Karous, Luba Hédlová, Tibor Honty, Julius Berger, Hynek Alt (skupina), Martina Pachmanová, Vlastimil Leška, Jiří Skála (skupina), Matěj Zet, archiv Miloše Zeta, archiv Martina Zeta

Vydal Spolek přátel Domu umění města Brna, z.s., Malinovského náměstí 2, 602 00 Brno ve spolupráci s Domem umění města Brna, p.o., Malinovského náměstí 2, 602 00 Brno a s 4AM, z.s., Lidická 46, 602 00 Brno

ISBN 978‐80‐703952‐4 (Spolek přátel Domu umění města Brna, z.s.)
ISBN 978‐80‐7009‐194‐4 (Dům umění města Brna, p.o.)
ISBN 978‐80‐905149‐7‐3 (4AM, z.s.)

——————————————————————————————————–

NECHTĚNÉ DĚDIČSTVÍ: ARCHITEKT JAN DVOŘÁK (1925 – 1998)

Nechtěné dědictví: Architekt Jan Dvořák (1925–1998) > https://nechtenededictvi.cz

Publikace → Nechtěné dědictví: Architekt Jan Dvořák (1925–1998) na příkladu brněnského architekta Jana Dvořáka působícího zejména v 70. a 80. letech minulého století sleduje osud normalizační architektury dnes a vztah současné odborné i laické veřejnosti k autorským dílům vzniklým v době jiného politického režimu.

Vedle odborného textu a velkorysého obrazového materiálu jsou součástí publikace autorské interpretace Dvořákových návrhů ze strany několika výtvarných umělců nejmladší generace. Současně je zde dán prostor zhodnocení jeho profesní role spolupracovnicím a spolupracovníkům Jana Dvořáka i členům jeho rodiny. 

——————————————————————————————————–

PALIMPSEST

Kniha Petra Jambora „Palimpsest“, kterou vydalo 4AM Fórum pro architekturu a média, byla oceněna Ministerstvem kultury ČR 1. místem v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2015 v kategorii Bibliofilie a autorské knihy. Dále získala cenu tzv. nejkrásnější poroty – konkrétně Prodanou cenu Lukáše Pollerta. Knihu autor vytvořil jako svou bakalářskou práci na FaVU VUT v Brně v Ateliéru kresby a grafiky pod vedením Svätopluka Mikyty a Šárky Svobodové.

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/palimpsest

https://www.favu.vut.cz/en/ffa-news-f26745/petr-jambor-palimpsest-(book-design-award)-d119860

——————————————————————————————————–

ZIN 1 – 3

Zin 1 – 3

Zin vycházející pod hlavičkou vydavatelství 4AM Fórum pro architekturu a média je pravděpodobně jediným nezávislým periodikem v České republice rozvíjejícím autorské myšlení o architektuře, urbanismu a krajinné tvorbě. Po vzoru zahraničních archizinů dáváme prostor architektům, urbanistům i teoretikům prezentovat své teze, názory a východiska. Cílem je oživení psané architektury a její cirkulace v rámci odborné komunity stejně jako přesahy k široké veřejnosti. Toto pluralitní uvažování se přenáší i do grafické podoby jednotlivých čísel zpracovávaných autorsky vybraným grafickým designérem. Nedílnou součástí oficiálních křtů jednotlivých čísel jsou diskuzní panely jejich přispěvatelů.

Prostřednictvím Zinu již bylo spekulováno o tvůrčích motivacích mladých brněnských architektů, interpretováno dílo Jana Blažeje Santiniho či nejnověji otevřená Pandořina skříňka východisek enfant terrible světové architektonické scény Francoise Rocheho.

——————————————————————————————————–

KOMPAKTNÍ MĚSTO

Kniha je sborníkem textů k výstavě Kompaktní město konané 19. 3. – 24. 4. 2011 ve 4AM/Galerii architektury v Brně. Kromě příspěvků zúčastněných vystavujících a přednášejících prezentuje také dosud nezveřejněný text Tomáše Valeny a komentáře kurátorů. Vlastní výstava probíhala formou kontinuálního workshopu; po celou dobu trvání expozice tvořilo pět vystavujících z pěti středoevropských zemí tématické instalace. Každý účastník měl k realizaci své instalace k dispozici celý výstavní sál po dobu jednoho týdne, který byl završen jeho prezentací a konfrontací s pozvaným přednášejícím. Předpokladem každé instalace bylo sdílení výstavního sálu s ostatními a aditivní koncepce expozice. Výstava byla ve své podstatě neukončeným experimentem, stejně jako jím je samotné město.

ISBN 979-80-905149-0-4

——————————————————————————————————–

ISBN