ORISORIS

Application icons.
Application icons.


Chorvatský časopis věnovaný architektuře a kultuře vychází od roku 1999 v chorvatském a anglickém vydání. Obsahově je Oris zaměřen na současné architektonické postupy. Také se věnuje událostem z oblasti designu, fotografie, výtvarného umění i teorie. Více informací naleznete zde

Vydavatel: Oris d.o.o., Klaićeva 44, Zagreb, Chorvatsko
Url: www.oris.hr
Čísla: 2008/55, 2009/56-60, 2010/61-66
Vychází: čtrnáctideník


4AM děkuje vydavatelům a redakci časopisu ERA 21 za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.


Croatian Journal of architecture and culture, published since 1999. Croatian and English editions. The focus of contents is survey of recent architectural practices. The magazine also covers events in the area of design, photography, and visual arts, as well as theory. More information find here

Publisher: Oris d.o.o., Klaićeva 44, Zagreb, Croatia
Url: www.oris.hr
Issues: 2008/55, 2009/56-60, 2010/61-66
Published: bimonthly


4AM thanks the publishers and the editorial staff ERA 21 for their kindly support.