wa wettbewerbe aktuellwa wettbewerbe aktuell

Wettbewerbe Aktuell je odborný časopis zaměřený na architektonické soutěže.

Vydavatel: wa Wettbwerbe Aktuell, Verlagsgesellschaft mbH, Maximilianstrasse 5, D-79100 Freiburg i. Br., Německo
Url: www.wettbewerbe-aktuell.de
Jazyk: německy
Čísla: 2011/1-11, 2012/1-4
Speciální čísla: wa vision 2010/11
Vychází: měsíčně
ISSN 0177-9788

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Wettbewerbe Aktuell is a professional journal, specialized on architectural competitions. Architects, engineer and students can find all information on ongoing and past competition calls.


Publisher: wa Wettbwerbe Aktuell, Verlagsgesellschaft mbH, Maximilianstrasse 5, D-79100 Freiburg i. Br., Germany
Url: www.wettbewerbe-aktuell.de
Language: germany
Issues: 2011/1-11
Special Issues: wa vision 2010/11
Published: monthly
ISSN 0177-9788

4AM thanks to publishers for their kindly support