Lazy Dog ZineLazy Dog Zine

Application icons.


Autor: lazy Jozef Tušan, žije a pracuje v Košicích
Url: www.lazydog.cofo.sk
Jazyk: anglicky
Čísla: 2010/1-2

4AM děkuje autorovi za jeho laskavou podporu.

Application icons.


Author: lazy Jozef Tušan, lives and works in Košice – Slovakia
Url: www.lazydog.cofo.sk
Language: english
Issues: 2010/1-2

4AM thanks to author for his kind support