C3C3

Korejský časopis C3 prezentuje inovativní a progresivní nápady z oblasti architektury, urbanismu a krajiny s ohledem na tradici a kontext. Více informací naleznete zde.

Vydavatel: C3 Publishind Co., 72-9 GongHang-Dong GangSeo-Gu, Seoul 157-812 Korea
Url: www.C3p.kr
Jazyk: anglicky, korejsky
Čísla: 2009/293-302,304, 2010/305-306,308-311,313-316
Vychází: měsíčně
ISSN 2092-5190

4AM děkuje redakci časopisu ERA 21 za jejich laskavou podporu.

C3 from Seoul, Korea provides innovative and progressive ideas with regards for tradition and context by presenting quality works of landscape, urban design and architecture. More information find here.

Publisher: C3 Publishind Co., 72-9 GongHang-Dong GangSeo-Gu, Seoul 157-812 Korea
Url: www.C3p.kr
Language: english, korean
Issues: 2009/293-302,304, 2010/305-306,308-311,313-316
Published: monthly
ISSN 2092-5190

4AM thanks to editorial staff of magazine ERA 21 for ther kindly support.