dérivedérive

Application icons.
Application icons.
Application icons.

dérive je vydáván od roku 2000 ve Vídni a je vnímán jako interdiciplinární platforma teorie urbanismu. Mezi jeho předměty zájmu patří architektura, město a krajina, výtvarné umění i geografie, sociologie, politická a mediální studia a filosofie. Časopis se věnuje globálním problémům, které přibližuje na místní úrovni a prezentují současný urbanistický vývoj.

Vydavatel: Christoph Laimer / dérive – Verein für Stadtforschung, Gärtnergasse 4/5, A-1030 Wien
Url: www.derive.at
Jazyk: německy
Čísla: 2009/36, 2010/38-41, 2011/42-48
Vychází: 4x ročně
ISSN 1608-8131

4AM děkuje vydavatelům za jejich laskavou podporu.

Application icons.
Application icons.
Application icons.


dérive is published since summer 2000 quarterly in Vienna and understands itself as an interdisciplinary platform for urban analysis. Topics cover architecture, city and landscape planning, regional planning or fine arts and reach to geography, sociology, political and media studies and philosophy. The magazine deals with global problems, which are approached on local scale and which give information on contemporary urban developments.

Publishers: Christoph Laimer / dérive – Verein für Stadtforschung, Gärtnergasse 4/5, A-1030 Wien, Austria
Url: www.derive.at
Language: german
Issues: 2009/36, 2010/38-41, 2011/42-48
Published: quarterly
ISSN 1608-8131

4AM thanks the publishers for their kind support