URBAN DIVAN /// přednáška Living Underground (SK)

Application icons.

14 / 7 / 2011 – v 19:00 // nádvoří Domu pánů z Kunštátu / sál kavárny Trojka

Living Underground / kreativní zásahy do veřejného prostoru představí architekt Ondrej Horváth a designeři Braňo Matis a Peter Liška (SK)

Living Underground je letos již šestiletým projektem designerů, architektů a jiných kulturních nadšenců nejen ze Slovenska. Je to krativní laboratoř, zaměřená na veřejný prostor. Omezená rozpočtem a pracovní silou, tvořenou samotnými účastníky. Hlavními hesly jsou veřejný prostor, interaktivita, teorie v praxi, zručnost, experiment, sociální zodpovědnost, fyzická síla, komunikace a kolaborace.
Living Underground se otiskli také do tváře města Brna, když v roce 2009 společně s Urban reset v rámci projektu Living Vandalism zkultivovali část „městské zeleně“ na ulici Milady Horákové.

http://livingunderground.wordpress.com/
http://livingvandalism.com/category/living-vandalism-brno/

Application icons.

14 / 7 / 2011 – v 19:00 // courtyard of House of Lord of Kunstat / cafe Trojka

Living Underground / creative interventions into public space will present architect Ondrej Horváth and designers Braňo Matis a Peter Liška (SK)

Living Underground has been already a six-year project of designers, architects and other cultural enthusiasts not only from Slovakia. Its a kind of creative laboratory focusing on public space that operates only with few participants and limited budget. Public space, interactivity, theory in practice, skill, experimentation, social responsibility, physical strength, communication and collaboration are the main mottos. Living Underground together with Urban Reset realized in 2009 in frame of the project Living Vandalism zkultivovali part of „urban green“ one of their interventions on street Horáková. http://livingunderground.wordpress.com/ http://livingvandalism.com/category/living-vandalism-brno/
Pokračovat ve čtení „URBAN DIVAN /// přednáška Living Underground (SK)“

URBAN DIVAN /// film Půlnoc / Brněnský světelný cirkus

Application icons.

13 / 7 / 2011 ve 20:30-23:00
nádvoří Domu pánů z Kunštátu / sál kavárny Trojka

20.30 / Půlnoc / dokumentární film Kláry Tasovské o světle a tmě, 2010

Obrazově pozoruhodné zkoumání společenských i psychologických důsledků světla a tmy vstupuje do světa astronomů, darkerů, připomíná aspekty energetické krize a je i režisérčiným videodeníkem života ve tmě.
Film získal Zvláštní uznání na MFDF Jihlava 2010 a byl nominován na Českého lva za nejlepší studentský film.

Po promítání

21.30 / Brněnský světelný cirkus / komentovaná procházka s astronomem a enviromentalistou RNDr. Janem Hollanem PhD. ve světelném smogu

RNDr. Jan Hollan PhD. vystudoval obor fyzikální elektronika a optika na přirodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Doktorát získal v oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství na VUT v Brně. Od roku 1970 působil amatérsky a od roku 1980 profesionálně na Hvězdárně a planetáriu Mikuláše Koperníka, nyní pracuje v Centru výzkumu globální změny AV ČR. Je členem ČSOP Veronica. Ve svých přednáškách a publikacích propojuje astronomická témata s enviromentálními, zabývá se především hospodařením s energiemi, změnou a ochranou klimatu a také světelným znečištěním.

Application icons.

13 / 7 / 2011 ve 20:30-23:00
courtyard of House of Lords of Kunstat / café Trojka

20.30 / Midnight / documentary of Kláry Tasovské about light and darkness, 2010

Visually remarkable exploration of social and psychological effects of light and darkness enters the world of astronomers, darkers, recalls aspects of the energy crisis and become as well as personal video-diary of life in the dark.
The film was awarded with the Special Mention at the Film Festival Jihlava 2010 and was nominated for a Czech Lion Award for Best Student Film.

After projection

21.30 / Brno light circus / Guided walk with the astronomer, and environmentalist RNDr. Jan Hollan, PhD. in lighting smog

Pokračovat ve čtení „URBAN DIVAN /// film Půlnoc / Brněnský světelný cirkus“

URBAN DIVAN /// přednáška ateliéru PPAG – Ali Seghatoleslami (AT)

Application icons.


12 / 7 / 20011 19:00 – 21:00
nádvoří Domu pánů z Kunštátu / sál kavárny Trojka

Enzis / outdoorový mobiliář ve veřejném prostoru v kontextu projektu školního kampusu ve Vídni

V roce 2002 byl ateliér PPAG osloven, aby navrhl mobilář pro nádvoří MuseumsQuartier (MQ) ve Vídni. Tým architektů PPAG vymyslel multifunkční nábytek neobvyklého tvaru z drcené pěny, který byl pojmenován po prokuristce MQ Daniele Enzi. Enzis jsou vyraběny v různých barvách, ve třech velikostech a dají se různě kombinovat na principu skládačky, takže neslouží pouze k sezení a ležení návštěvníků MQ, ale dají se z nich stavět pódia, přehlídková mola či třeba „ledové paláce“, ve kterých se prodává punč. Enzis dnes nejsou jen součástí MQ, ale i řady dalších veřejných prostor a staly se již neodmyslitelným symbolem města Vídně.

Vídeňský architektonický ateliér PPAG, založili roku 1995 Anna Popelka a Georg Poduschka, tým se postupně rozrůstal, např. o architekty Lilli Pschill a Ali Seghatoleslami, takže byl původní název ateliéru PPAG Popelka Poduschka Architekten v roce 2007 zkrácen pouze na PPAG architects ztgmbh.
Ateliér se zabývá vším, co něják souvísí s profesí architekta, od návrhu nábytku až po urbanistické projekty. Baví je vymýšlet nové prvky, jež se mohou později stát protoypem pro další projekty. Mají za sebou řadu úspěšných realizací ověnčených různými cenami, viz: http://www.ppag.at

Application icons.


Enzis / outdoor furniture in public space

In the year 2002 was studior PPAG asked to create a furniture for courtyaerd of MuseumsQuartier (MQ) in Vienna. Teamof PPAG has developed a multifunctional furniture in unique shape from crushed foam, which was named by authorized office MQ Daniele Enzi. Enzis are made in different colours, in three different size and they can be combine with other pieces or used individually. So people can just sit or lie on them, but they can be assambled into different type of stagesor „ice palaces“ that offers hot punch. Today Enzis are not just part of MQ, but they are used in other public spaces and they become a characteristic symbol of city Vienna.

The studio PPAG was established in 1995 by Anna Popelka and Georg Poduschka. With time the team was growing with other personalities such as architect Lilli Pschill and Ali Seghatoleslami, so the original name of studio PPAG Popelka Poduschka Architektenwas in year 2007 shorten ona PPAG architects ztgmbh.
PPAG works in all disciplines of architecture and all dimensions, from furniture design to urban planning. They try to develop every project from scratch and in close cooperation with our clients and so to research and progress in architecture. For more informations search http://www.ppag.at

Pokračovat ve čtení „URBAN DIVAN /// přednáška ateliéru PPAG – Ali Seghatoleslami (AT)“

URBAN DIVAN /// koncert: Company Fuck (AUS/DE), Batcha de Mental (SK)URBAN DIVAN /// concert: Company Fuck (AUS/DE), Batcha de Mental (SK)

Application icons.

11.7.2011 // nádvoří Domu pánů z Kunštátu

19:30 – zahájení workshopu URBAN DIVAN
20:00 – koncert:

Company Fuck (AUS/DE)

Batcha de Mental (AUS/DE) (SK)

COMPANY FUCK (AUS/DE)
Australský improvizátor Scott Sinclair přináší ve svém projektu Company Fuck noisecorovou karaoke explozi, ve které kombinuje extrémní vokální improvizace s noisem, rychlé mixy více či méně seriózní a obtížné zvuky s popem, projekcí (pure data) a s psychedelickými kostými. Postupně ve své brutální a nepředvídatelné performance prochází všemi styly elektronické hudby a za pomoci extrémních vyjadřovacích prostředků tak dociluje osvobození a hudební pocty stylu „avant retard“.
www.myspace.com/companyfuck

BATCHA DE MENTAL (SK)
Hudebník a grafický designér Alex Gutrai aka Batcha de Mental používá nejrůznějších samplů – od lidovek až po slovenský pop 90. let, které nabývají nové významovosti ve spojení s vlivy Scream, Modeselektor, Nine Inch Nails nebo i slovenského „kinder-popu“ Martina Madeja. Zástupce oblíbeného stylu retard-pop a jeden ze zakladatelů brněnského labelu Chernobyl Musick svou hudbu chápe jako sentimentálne pesničky o láske na šiesty pohľad, mikrobuddhizme a všetkých ďalších slizkých a lepkavých veciach v elektro/dubstep/offstep zvukovom kabáte.
www.myspace.com/batchademental

Application icons.

11.7. 2011 // courtyard of The House of Lords of Kunštát


7:30pm – opening of workshop URBAN DIVAN
8:00pm – concert:

Company Fuck (AUS/DE)
www.myspace.com/companyfuck

Batcha de Mental (AUS/DE) (SK)
www.myspace.com/batchademental

Pokračovat ve čteníURBAN DIVAN /// koncert: Company Fuck (AUS/DE), Batcha de Mental (SK)URBAN DIVAN /// concert: Company Fuck (AUS/DE), Batcha de Mental (SK)

OBERLIHT present / KIOSK PROJECTOBERLIHT present / KIOSK PROJECT

Application icons.

2/7 /// 18h – přednáška

OBERLIHT *** Vladimir Us
Starobrněnská 18

KIOSK PROJEKT – OPEN ART GALLERY
ARCHITEKTONICKÝ FRAGMENT

Ojedinělý projekt ve veřejném prostoru.
FLAT SPACE je malá architektonická jednotka
instalována v centru Kišiněva,
navržená Stefanem Rusu.

Kvalita života obyvatel města vyžaduje právo zasahovat do veřejného prostoru.
Vladimir Us nám řekne, jak se mu podařilo roběhnout v Kišiněvě Oberliht asociaci
a open air gallery ve veřejném prostoru.

http://chiosc.oberliht.com
http://arthotel.oberliht.com
http://oberlist.oberliht.com
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://www.facebook.com/Oberliht

The INTERVENTIONS3
artistic interventions in public space
http://www.oberliht.org.md/interventii3.html

Dvouměsíční kišiněvská residence 4AM
(jaroslav sedlák) v Oberliht asociaci.
– Side specific project / power to flower
– Kišiněv město na mřížce

http://chiosc.oberliht.com/2011/05/09/putere-florilor-power-to-flowers/

Application icons.

2/7 /// 18h – lecture in 4AM/ Gallery of architecture, Starobrněnská 18

OBERLIHT *** Vladimir Us


KIOSK PROJEKT – OPEN ART GALLERY
ARCHITECTURAL FRAGMENT

Unique project in public space.
FLAT SPACE is a small architectural unit installed in the centre of city Chisinau designed by Stefan Rusu.

The quality of living in the city asks the rigt to interven in public space.
Vladimir Us belongs to the Oberliht association will present his project of open air gallery.

http://chiosc.oberliht.com
http://arthotel.oberliht.com
http://oberlist.oberliht.com
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://www.facebook.com/Oberliht

The INTERVENTIONS3
artistic interventions in public space
http://www.oberliht.org.md/interventii3.html

Two months residence of 4AM in Moldavia.
(jaroslav sedlák) in Oberliht association.
– Side specific project / power to flower
– Kišiněv city on a grid

http://chiosc.oberliht.com/2011/05/09/putere-florilor-power-to-flowers/

ARCH RULEZ!>>>výstava_0008ARCH RULEZ!>>>exhibition_0008

Application icons.

COMING OUT FA VUT V BRNĚ
11/6 – 4/7/2011

Závěrečné projekty studentů architektury očima fyzika, plastického chirurga, grafika, cestovatele, úřednice, socioložky, performerky a dalších.

instalace>>>projekce>>>prezentace>>>diskuze

Application icons.

COMING OUT FA VUT V BRNĚ
11/6 – 4/7/2011 – final project of students of Faculty of Architecture, Brno

instalation>>>projection>>>presentation>>>discussion

OPENING 11/6/18h/4AM/Galerie architektury
Pokračovat ve čteníARCH RULEZ!>>>výstava_0008ARCH RULEZ!>>>exhibition_0008

CITY STRINGS – BRNO / workshop + zvukové instalace CITY STRINGS – BRNO / workshop + sound instalations

Application icons.

21 – 22 05 2011 //
CITY STRINGS – BRNO // PHYSICAL COMPUTING workshop z minulého víkendu pod vedením Balázse Kovácse pokračuje i další víkend – realizacemi kinetických a síťových objektů a jejich intervencí do veřejného prostoru (v okolí ulice Starobrněnská 18).

——————————————
Contemporary life is reshaped by technical means, the forms of communications are in constant change. The traditional interpretation of the „acoustic community“ (term by Barry Truax) means currently a delocalized electronic one. According to this, the City strings project aims to transform the sonic network of Brno a little bit, just for a while. We place installations on the public area, which are controlled by indirect ways, like pulling an invisible string.
It is possible to use the installations either by walking around on the street or by using the website: just see the list of works on the sidebar right! Pokračovat ve čteníCITY STRINGS – BRNO / workshop + zvukové instalace CITY STRINGS – BRNO / workshop + sound instalations

Cubase 6 Producentský kurzCubase 6 Production course

Application icons.

21 / 05 / 2011 // 4AM MEDIA LAB // 10 – 18 h

——————————————————–

Cubase 6 Tour nabízí výukový kurz určen pro začátečníky i pokročilé uživatele. Naučíte se nejen jak v programu skládat, ale také jak pořídit záznam kapely nebo jak vytvořit kvalitní mix. Nebude chybět problematika MIDI, ReWire a VST. Dozvíte se, jak Cubase spolupracuje s HW kompresorem nebo ovladačem. Závěrečná přednáška kurzu bude na velmi oblíbené téma a to Mastering ve specializované aplikace Wavelab. Během celého kurzu Vám budou k dispozici lektoři, aby zodpověděli Vaše dotazy týkající se Cubase nebo i dalších z témat z oblasti hudební produkce.

—————————————————–
Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu, který je použitelný například pro CV nebo pro rozšíření vědomostního portfolia v oblasti hudební produkce.

————————————————-

Více o workshopu a přihlášení na: http://deccart.cz/721-cubase-6-tour-2

—————————————————

Workshop organizuje DECCART – Centrum výuky multimediální tvorby, partner 4AM Fóra pro architekturu a média.

Application icons.

21 /05 / 4AM MEDIA LAB

——————————————————–

Cubase 6 Tour offers course for begginers and profesionals.
Subjects as MIDI, ReWire, VST, mastering, Wavelab aplication.

—————————————————–

More about workshop, lecturers and application forms at: http://deccart.cz/721-cubase-6-tour-2

—————————————————

Workshop is organized by DECCART – Centrum výuky multimediální tvorby, new partner of 4AM Forum for architecture and media.

Balázs Kovács alias Xrc (HU) – 4AM REZIDENT / projekt Shaping the NewBalázs Kovács alias Xrc (HU) – 4AM RESIDENT / Project Projekt Shaping the New

Application icons.

V květnu 2011 hostíme v 4AM rezidenta – maďarského soundartistu Balázse Kovácse alias Xrc – pedagoga a spoluzakladatele PTE-MK Insitutu pro média a aplikované umění v Pécsi.

http://kbalazs.periszkopradio.hu
————————-

Application icons.

4AM RESIDENT : Balázs Kovács, a hungarian sound artist.
„My works are focused on representing the system which creates them, including the technical and the socio-cultural backgrounds. The works seems to be methabolic (in the architectural sense), materialistic, and this is true, they’re.“

http://kbalazs.periszkopradio.hu

———————————— ——————————————-

SHAPING THE NEW. The impact of residencies on artwork
Residencies and conference (April to June 2011)

Application icons.

Kovacs´s May residency in 4AM is part of the international project „Shaping the NEW“.
Partners of the project: Slovakia www.kosice2013.sk), Poland (www.arttransparent.org), Hungary (www.lenau.hu) a Moldova (www.oberliht.com).

It is a big pleasure for us to be Shaping the New project partner. We´ve send architect Jaroslav Sedlak to Chişinău in Moldova for 2 months. Good luck!

Project ends with international conference in Kasarne/Kulturpark, Kosice, Slovakia (27. – 29. 06. 2011).
http://www.kosice2013.sk/sk/clanok/shaping-the-new-pozvanka-na-konferenciu
Pokračovat ve čteníBalázs Kovács alias Xrc (HU) – 4AM REZIDENT / projekt Shaping the NewBalázs Kovács alias Xrc (HU) – 4AM RESIDENT / Project Projekt Shaping the New

PHYSICAL COMPUTING / workshopPhysical computing / workshop

Application icons.

14 – 15 / 05 / 2011 // 4AM MEDIA LAB // 10 – 18 h
During the recent years it’s getting more simple to create interaction
between computers and the physical world. On the input side,
with the spread of the tactile or optical interfaces, on the output side,
using microcontrollers it’s easy to step out the „box“.

Application icons.

During the recent years it’s getting more simple to create interaction
between computers and the physical world. On the input side,
with the spread of the tactile or optical interfaces, on the output side,
using microcontrollers it’s easy to step out the „box“.

…In this weekend we get introduction in both of the territories,
focusing on the latter: we plan and build blinking, moving, rotating
objects with the wish or artistic use.

The objective of the workshop is to jointly create a mechanical installation
on a public space of Brno.

The workshop is open to everybody interested in, but the participants are
encouraged to bring their own:
– computer, microcontroller (Arduino or similar)
– sensors (potentiometers, photoresistors, pressure, temperature, movement sensors etc)
– moving objects (dc, servo or stepper motors etc)

——————————————————–

The workshop is conducted by Balázs Kovács, resident artist at 4AM.
kbalazs.periszkopradio.hu/?lang=en
————————————————————-
More info, contact and registration:
forum4am@gmail.com / xrc@periszkopradio.hu
Pokračovat ve čteníPHYSICAL COMPUTING / workshopPhysical computing / workshop