NESOUHLASÍM SE VZNIKEM PODZEMNÍCH GARÁŽÍ NA ZELNÉM TRHU V BRNĚI DISAGREE WITH UNDEGROUND GARAGES BENEATH THE CABBAGE MARKET IN BRNO

Application icons.

Cílem této iniciativy je vyjádřit nesouhlas se vznikem podzemních garáží pod jedním z nejstarších dochovaných náměstí v Brně.

Application icons.

The aim of this initiative is to oppose the creation of the underground garage beneath one of the oldest square in Brno.
Pokračovat ve čteníNESOUHLASÍM SE VZNIKEM PODZEMNÍCH GARÁŽÍ NA ZELNÉM TRHU V BRNĚI DISAGREE WITH UNDEGROUND GARAGES BENEATH THE CABBAGE MARKET IN BRNO