MAGDA MAYAS (DE) + TONY BUCK (AU) – KONCERT Z TECH. DŮVODŮ ZRUŠENÝMAGDA MAYAS (DE) + TONY BUCK (AU) – CONCERT CANCELLED

Application icons.

4AM + Bumbum Satori srdečně zvou na zahřívací koncert sezony a nového kulturního prostoru PRAHA / Fórum pro architekturu a média na Husově 18 v Brně.

19 / 9 / 2014
MAGDA MAYAS (DE) + TONY BUCK (AU)
+ support BOLKA (SK/NL)

Duo Magda Mayas (preparovaný klavír) a Tony Buck (bicí), které dnes patři k těm nejvýznamnějším na světové scéně improvizované hudby, s podporou mladého experimentátora Matúša Kobolky ze slovenského labelu LOM.

Více info

Application icons.

4AM + Bumbum Satori invite you to saeasonal warmup and first opening of our new venue for contemporary art and culture called PRAHA/Forum for architecture and media, at Husova 18 street in Brno.

19 / 9 / 2014
MAGDA MAYAS (DE) + TONY BUCK (AU)
+ support BOLKA (SK/NL)

Spill is the Berlin-based duo of Magda Mayas on piano and clavinet and Tony Buck on drums / percussion, formed in 2003. Releasing their 3rd album this year, Tony and Magda have been playing all over Europe, the USA, Australia and Lebanon. Matúš Kobolka (Bolka) is an uprising star of Bratislava experimental scene.

MORE Pokračovat ve čteníMAGDA MAYAS (DE) + TONY BUCK (AU) – KONCERT Z TECH. DŮVODŮ ZRUŠENÝMAGDA MAYAS (DE) + TONY BUCK (AU) – CONCERT CANCELLED

BEZDRÁTOVĚ / DRAHTLOS

Application icons.

Application icons.

VÝSTAVA MIKULOV/VALTICE
5. – 30. 9. 2014

VERNISÁŽE
5. – 6. 9. 2014

Galerie Konvent Mikulov
5. 9. 2014 v 17h

Regionální muzeum v Mikulově
5. 9. 2014 v 18h

Muzeum železné opony Valtice
Kolonáda Rajstna Valtice 6. 9. v 18h

Budova bývalé roty Pohraniční stráže 6. 9. v 19h

Společný fotografický projekt 4AM/Fóra pro architekturu a média, FLUSS, Fotoškoly Brno a Fotoschule Wien

Pokračovat ve čtení „BEZDRÁTOVĚ / DRAHTLOS“

MOVE THE CITY / OFF PROGRAMMOVE THE CITY / OFF PROGRAM

Application icons.

PO, ST, PÁ :: 20 h :: promítání tanečních filmů v Kafe do vany, Údolní 31 / 49.197676, 16.599031

ČT :: 17 h :: MARTIN ZAICEK /SK/ :: TĚLESNOST BRNĚNSKÉHO FUNKCIONALISMU / architektonická procházka / sraz u portálu Staré radnice
Vývoj architektúry kráča paralelne so zmenou vnímania človeka a jeho telesnosti. Oslobodenie tela v 20. storočí oslobodzuje aj architektúru. Brno je výnimočným miestom, kde funkcionalizmus vykvitol v slobodu stavania a v slobodu umiestnenia tela v ňom. Nahota konštrukcie nie je len prázdnou paralelou k nahote tela. Viditeľnosť, transparenciu, zrkadlenie a iné fenomény architektúry a tela budeme spoločne odkrývať prechádzkou po moderne centrom Brna.

ČT-SO :: WALKS, HANDS, EYES (Brno) :: Kromě ateliéru /čt 21.8. 13-17/ budou účastníkům i široké veřejnosti nabídnuty procházky vedeny Myriam Lefkowitz, Julie Laporte a Jeana-Philippa Deraila. Schůzku si domluví vždy jeden divák a performer, v určitý čas na určitém místě odkuď společně odchází na jednu hodinu doslova vidět, cítit, slyšet a dotýkat se Brna. Je doporučeno vzít si pohodlné boty.

SO :: 17 h / ZÁVĚREČNÁ PERFORMANCE / Kapucínské náměstí u café Tungsram

Application icons.

MO, WE, FRI :: 8 PM :: screenings of dance films in Kafe do vany, Údolní 31 / 49.197676, 16.599031

THU :: 5 PM :: MARTIN ZAICEK /SK/ :: PHYSICAL CITY / architectural walk

THU-SAT :: WALKS, HANDS, EYES (Brno) :: Following the workshops two days of walks will be proposed by the three performers. An appointment is made between one spectator and one guide. A precise time and place. They take off. The Walk, Hands, Eyes (Brno) experience weaves a singular relation between walking, seeing and touching in Brno, for one hour. Bring comfortable shoes.

SAT :: 5 PM / FINAL PERFORMANCE / Kapucínské náměstí u café Tungsram

MÍSTA KONÁNÍ DÍLEN

VANGELIS LEGAKIS (GR/GB): CITY AND DANCING BODY
PO, ÚT – Hvězdárna a planetárium na Kraví hoře (49.204538, 16.583726)
ST, PÁ, SO – ateliér Moravské galerie na Husově 18 (49.195508, 16.604361)

ANNA SEDLAČKOVÁ (SK): BODY STORIES
taneční sál kolejí JAMU Astorka, Novobranská 3 (49.194771, 16.613144)

MYRIAM LEFKOWITZ, JULIE LAPORTE, JEAN PHILIPPE DERAIL (FR): WALKS, HANDS, EYES (Brno)
ateliér Moravské galerie na Husově 18 (49.195508, 16.604361)VANGELIS LEGAKIS (GR/GB): CITY AND DANCING BODY
::::
MO, TU – Planetarium Kraví hora (49.204538, 16.583726)
WE, FRI, SAT – atelier in Moravian Gallery, Husova st. 18 (49.195508, 16.604361)

ANNA SEDLAČKOVÁ (SK): BODY STORIES
::::
Astorka JAMU college, Novobranská 3 (49.194771, 16.613144)

MYRIAM LEFKOWITZ, JULIE LAPORTE, JEAN PHILIPPE DERAIL (FR): WALKS, HANDS, EYES (Brno)
::::
atelier in Moravian Gallery, Husova st. 18 (49.195508, 16.604361)

ANNA SEDLAČKOVÁ (SK): BODY STORIES

Application icons.

18-23/8/2014 Brno, rozvrh ZDE,

MÍSTO KONÁNÍ:
taneční sál kolejí JAMU Astorka, Novobranská 3 (49.194771, 16.613144)

přihlášky: forum4am@gmail.com

Body stories – príbehy tela; workshop zameraný na fyzické spoznávanie vybraných štruktúr tela a ich expresiu v pohybe. Pracovať budeme s konceptom zdroja a podpory improvizovaného pohybu. Ďalšou nosnou témou bude téma „vidieť a byť videný“ ako aj skúmanie vzťahu pohybu a hlasu.

Anna Sedláčková pôsobí na slovenskej tanečnej scéne ako tanečnica, choreografka a pedagogička viac ako 30 rokov. V roku 1995 založila vlastnú skupinu AS Projekt, pre ktorú vytvorila predstavenia uvádzané nielen na domácich scénach, ale aj v Čechách, v Rakúsku, Holandsku a USA. Účinkovala vo viacerých medzinárodných projektoch na Slovensku, v USA a v Holandsku. Je pedagógom na Katedre tanečnej tvorby v Bratislave. Od roku 2000 sa venuje systému Body – Mind Centering, pričom sa špecializuje na vývinový aspekt pohybu a pohybovú prácu s bábätkami. V roku 2013 absolvovala program Body – Mind Centering Practitioner. Odborné semináre zamerané na túto problematiku vedie na Slovensku, v Čechách a vo Francúzsku. V tanci sa venuje funkčnosti a expresivite pohybu, otvoreným tanečným formám a improvizácii.

cena workshopu: 1200 Kč
všechny workshopy: 2000 Kč / další info ZDE

Application icons.

18-23/8/2014 Brno, schedule HERE,

WHERE:
Astorka JAMU college, Novobranská 3(49.194771, 16.613144)

applications: forum4am@gmail.com

Workshop focused on physical exploration of diverse body structures and their expression in the movement. We will work with the concept of the source of and support for the improvised movement. Another key theme we will work with is the issue of “to see and to be seen” as well as exploration of the relation.

Anna has been a dancer, choreographer and teacher for more than 30 years. In 1995, she founded the dance group AS Projekt; the performances of the group were presented in Slovakia, Czech Republic, Austria, Netherlands and USA. She took part in diverse international projects in Slovakia, USA and Netherlands. She works as a teacher at the Department of Dance at the Academy of Performing Arts in Bratislava. Since 2000 she has studied and worked with the system of Body – Mind Centering; she specializes on the developmental aspect of the movement and on work with small children. In 2013 she graduated from the programme Body-Mind Centering Practitioner; she leads seminars on BMC in France, Slovakia and Czech Rep. Within dance, she focuses on efficiency and expressivity of the movement, on open dance forms and improvisation.

price of workshop: 50 Euro
all workshops: 90 Euro / more info see HERE

VANGELIS LEGAKIS (GR/GB): CITY AND DANCING BODY

Application icons.

18-23/8/2014 Brno, rozvrh ZDE,

MÍSTO KONÁNÍ:
PO, ÚT – Hvězdárna a planetárium na Kraví hoře (49.204538, 16.583726)
ST, PÁ, SO – ateliér Moravské galerie na Husově 18 (49.195508, 16.604361)

přihlášky: forum4am@gmail.com

Vangelis pracuje na základě propojování tance, chi gongu a performance se zaměřením na vnímání a prožívání sebe sama v nových aspektech. Jeho technika vychází z release, flying low, kontaktní improvizace, choreografie a divadla v rámci kolektivní práce ve skupině. Dílna se odehraje částečně ve studiu a částečně ve veřejném prostoru, kde poslední den vznikne site specific peformance.
Jde mu o to zabývat se hlouběji taneční praxí, cítit podstatu a ponoření se do tance a nechat tanečníka zcela zmizet. Dechová cvičení spolu s tanečním tréninkem propojí duchovní s tělesným, formu s podstatou a tanec s městem. ‘City and the dancing body’ je příběh, který začne uvnitř konkrétního těla (body-tecture) a pokračuje ven do společenství a městského organismu (archi-tecture).

Část workshopu se odehraje v novém prostoru vstupního foyer Hvězdárny a planetária Brno od ateliéru Rudiš-Rudiš (ZDE)

VANGELIS LEGAKIS
Vangelis Legakis vystudoval pohybové divadlo a choreografii v Laban Centru v Londýně. Od roku 2004 působil v The Forsythe Company, kde v roce 2006 účinkoval v představení ‘Human Writes’. Tančil v představeních Lea Andersona a Scotta Smithe i ve vlastních choreografiích. Založil The Van – L Dance Company, která účinkuje se svými představeními po celé Evropě. Vangelisova taneční technika a pedagogický přístup je silně ovlivněn Rudolfem Labanem, Williamem Forsythem, Skinner Releasing Technique, bojovými technikami, fenomenologií a neurovědami.

http://prasadevangelos.wix.com/iinbproject

cena workshopu: 1200 Kč
všechny workshopy: 2000 Kč / další info ZDE

Application icons.

18-23/8/2014 Brno, schedule HERE

WHERE:
MO, TU – Planetarium Kraví hora (49.204538, 16.583726)
WE, FRI, SAT – ateliér in Moravian Gallery, Husova st. 18 (49.195508, 16.604361)

applications: forum4am@gmail.com

In this workshop we will explore and investigate different aspect of the body in form and essence.
In the form of the body we will observe and embody the physicality and tangibility of the muscula-skeletal structures, bones, muscles and visceral organs.
In the mind we will concentrate and relate to the mental processes that allows us to create, to manifest, to act, to behave, to see clearer the being.In the energy body we will surrender and feel the minute energies that travel throughout the channels inside and outside the physical body.
Delving deeper in dance practice, feeling the essence of being the dance so as to have the dancer to disappear. Breath exercises with dance practice will connect the material with the immaterial, the form with the essence and the dance with the city.
‚City and the dancing body‘ is a journey starting from the actual individual and interior home-body (body-tecture) to reach out in the community and exterior city-body (archi-tecture).

Vangelis will be teaching unique practices in dance, chi gong and performance to experience ourselves in diverse new aspects. The practice will entail release, flying low, contact improvisation, choreography, dramaturgy, theater within a collective group work.
The workshop will be partly in studio and partly outdoors in the city where at the last day we will create a site specific performance.

Part of the workshop will take place in new building of Planetarium of Brno by architects Rudis-Rudis (HERE)

VANGELIS LEGAKIS
graduated from Laban Center (London, UK) with BA in Dance theatre and MA in Choreography. He has been visiting the Forsythe Company regularly since 2004 with who he performed ‘Human Rights’ in 2006. He holds a diploma to teach, spread and develop Flying Low and Passing Through from the 50 days workshop in Costa Rica given by David Zambrano. His work is influenced by major dance artists, William Forsythe, Julyen Hamilton, David Zambrano, Gill Clarke, Rosemary Butcher, Rosalind Crisp. He is amalgamating his experience and knowledge from diverse dance artists including energy work so as to provide a holistic approach into dance pedagogue and performance.

http://prasadevangelos.wix.com/iinbproject

price of workshop: 50 Euro
all workshops: 90 Euro / more info see HERE

MYRIAM LEFKOWITZ, JULIE LAPORTE, JEAN PHILIPPE DERAIL (FR): WALKS, HANDS, EYES (Brno)MYRIAM LEFKOWITZ, JULIE LAPORTE, JEAN PHILIPPE DERAIL (FR): WALKS, HANDS, EYES (Brno)

Application icons.
Application icons.

21/8/2014 Brno, 9.30-13.30 h

MÍSTO KONÁNÍ:
ateliér Moravské galerie na Husově 18 (49.195508, 16.604361)

přihlášky: forum4am@gmail.com

Walk, Hands, Eyes (Brno)

Ateliér je založen na projektu Walk, Hands, Eyes (a city), který Myriam Lefkowitz (ve spolupráci s několika umělci Julie Laporte, Jean Philippe Derail, François Sardi, Ben Evans, Esther Salmona, Fransesca Cogni) vyvíjí již více než pěti let. Projekt spočívá v samotné zkušenosti vnímání během hodinové procházky městem a je koncipován pro jednoho diváka a jednoho průvodce.
Hlavním cílem dílny je nastavit zkušenostní kontext a vybavit účastníky zvýšenou smyslovou citlivostí vůči sobě a prostoru, kde se právě nachází.

Během chůze se mísí pocity s “realitou města”, jedná se v podstatě o druh snění. Daná forma prožitků redefinuje prostor, ve kterém se člověk nachází. Vyvstává tak otázka, jakým způsobem mění smyslová zkušenost geografii města?

Kromě ateliéru /čt 21.8. 13-17/ budou účastníkům i široké veřejnosti nabídnuty procházky vedeny Myriam Lefkowitz, Julie Laporte a Jeana-Philippa Deraila. Schůzku si domluví vždy jeden divák a performer, v určitý čas na určitém místě odkuď společně odchází na jednu hodinu doslova vidět, cítit, slyšet a dotýkat se Brna.
Je doporučeno vzít si pohodlné boty.

MYRIAM LEFKOWITZ
je performerka narozená v roce 1980, působící v Paříži. Její projekty se zaměřují zejména na vztah citlivého a vnímajícího těla s prostředím, ve kterém se právě nachází. Projektu Walk, hands, eyes (a city) se věnuje již od roku 2010 a mimo Francii jej měla možnost představit na Bienále v Benátkách (Litevský pavilon 2013), v Contemporary Art Center (Vilnius), v rámci platformy Kunsteverien (NY) a na Le Mouvement (Biel). V roce 2011 studovala magisterský program SPEAP (Programme of Experimentation in Art and Politics), založený Brunem Latourem na Science Po v Paříži. Myriam nyní rovněž patří mezi pedagogy programu SPEAP a často přednáší i na jiných institucích, například: museum moderního umění Centre Georges Pompidou, the Mac Val museum, Palais de Tokyo, Open School East v Londýně, Le HEAD v Ženevě… Myriam Lefkowitz působí v současnosti na rezidenci v Laboratoire d’Aubervilliers.

JULIE LAPORTE
je tanečnice současného tance, působící v Paříži. Studovala v Epsedanse (Montpellier) a na P.A.R.T.S (Brusel). V roce 2009 se vrátila zpět do Montpellier, aby dokončila první stupeň Ex.e.r.ce, studia choreografického centra pro tanečníky a choreografy. Zde měla možnost pracovat na choreografiích Merce Cunninghama spolu s osobnostmi jako Charles Atlas, Lisa Nelson, Mathilde Monnier, Foofwa D’imobilité… Jako performerka se podílela na mnoha představeních ve Francii, Německu, Belgii a nedávno pracovala s Lucií Tuma na projektu “Passive Movement” ve Švýcarsku. Kromě projektu Walk, hands, eyes (a city), se nadále účastní přednášek na taneční vědě na Univerzitě Paris 8 a zajímá se o možnosti využití hypnozy v tvorbě. Julie studuje od roku 2007 shiatsu.

JEAN-PHILIPPE DERAIL
je performer a audiovizuální umělec. V návaznosti v jeho vzdělání skrze studia tance, divadla a filmu v současné době pracuje v oblasti na rozhraní tance a filmu. Ve své práci se soustřeďuje na způsoby využití filmového média a jeho nástrojů k choreografickému zachycení / vyjádření. Od roku 1993 do roku 2001 pracuje na plný úvazek jako performer se skupinou Kraft. Ve své filmové tvorbě byl zprvu inspirován tvorbou americké fotografky Diane Arbus. Působil rovněž jako tanečních ve skupině Autre Mi Na/Mitia Fedotenko, spolupracoval na projektech s Anne Lopez. V roce 2009 zahájil několikaletý projekt Onirique Sursaut (Dreamlike Startle), inspirován hoollywoodskými muzikály z 50. Let. V roce 2010, je součástí druhého stupně Ex.e.r.ce, studijního programu Národního choreografického centra v Montpellier, kde například spolupracoval s Markem Tomkinsem.

cena: 400 Kč
Informace o ostatních workshopech najdete ZDE

Application icons.
Application icons.

21/8/2014 Brno, 10 AM -2 PM

WHERE:
atelier in Moravian Gallery, Husova st. 18 (49.195508, 16.604361)

applications: forum4am@gmail.com

A workshop which will be based on the Walk, Hands, Eyes (a city) project which Myriam Lefkowitz (in collaboration with several artists Julie Laporte, Jean Philippe Derail, François Sardi, Ben Evans, Esther Salmona, Fransesca Cogni) has been developing for more then five years now. It consist in a perceptive experience for one spectator and one guide, weaving a relation between walking, seeing and touching, in a city, for one hour.The main purpose of the work shop is to set an experiential context aiming to equip the participants with increased sensorial attentions and see how this „tool“ might shift the perception of themselves and of their surrounding environment.

Through the experience of this walk, the topography in which the spectator is evolving is generally a mixture between the „reality of the city“ and a form of space that our perception is producing which is somehow slightly different from the one our feet are moving in. There is a sort of dreaming activity (a recomposition of a world through fragments of reality) which often characterize this experience and which somehow redefines what we call „space“. What form of geography does the perceptive experience re compose? The workshop will be lead by Myriam Lefkowitz, Julie Laporte and Jean Philippe Derail.
Some walks
Following the workshops two days of walks will be proposed by the three performers. An appointment is made between one spectator and one guide. A precise time and place. They take off. The Walk, Hands, Eyes (Brno) experience weaves a singular relation between walking, seeing and touching in Brno, for one hour.

Bring confortable shoes.

MYRIAM LEFKOWITZ
is a performance artist (Born in 1980). She is mainly developing choreographical projects questioning the relation between the perceptive body and different forms of enviromnent. Since 2010, her research is focused on the Walk, hands, eyes (a city) project. She presented the piece at the Venise Biennale (Lituanien pavillon 2013), at the Contemporary Art Center (Vilnius), for Kunsteverien (NY), Le Mouvement (Biel)…In 2011, she took part in the master program, SPEAP, in Science Po, Paris, founded by Bruno Latour. She is currently part of SPEAP teaching comitee. She is regularly invited to teach or talk on those matters in different institutions: the museum of modern art Georges Pompidou, the Mac Val museum, the Palais de Tokyo, Open School East in London, Le HEAD in Geneva… She is currently an artist in residency at the Laboratoires d’Aubervilliers.

JULIE LAPORTE
is a contemporary dancer (Born in 1977) based in Paris. She studied dance in Epsedanse (Montpellier) and in P.A.R.T.S (Brussels). In 2009 she went back to Montpellier for the first module of Ex.e.r.ce, training of Centre Chorégraphique for dancers and choreographers. There she had the opportunity to work on Merce Cunningham’s work with Charles Atlas, Lisa Nelson, Mathilde Monnier, Foofwa D’imobilité etc. She took part in many theatre and dance pieces as a performer in France, Germany, Belgium and recently Switzerland with Lucie Tuma for the project „Passive Movement“. Recently she’s working in collaboration on walking practices with Myriam Lefkowitz, following a course at the University of Paris 8 in dance and discovers the hypnosis as a tool for creation amongst Catherine Contour.. Julie has also been studying shiatsu since 2007.

JEAN PHILIPPE DERAIL
is a performer and a video artist. Following an education in dance, theatre, and film studies, he works with the relationship between dance and cinema. He is concerned with how to use the camera’s frame and point of view choreographically and how the tools of cinema might be used to create a choreography. From 1993 to 2001 he is a full-time performer with Groupe Kraft, a company developing a physical contemporary theatre. He directs his first pieces, inspired by the American photographer Diane Arbus. In 2004, he is a dancer-interpreter with the company Autre Mi Na/Mitia Fedotenko. In 2005 he becomes part of the research group founded by Anne Lopez. He begins, in 2009, a project that will continue to develop over the next few years : Onirique Sursaut (Dreamlike Startle), constructed around 50’s Hollywood musicals. In 2010, he participates in module #2 of Ex.e.r.ce at the National Choreographic Center of Montpellier, taking part in the creation of the musical review Puttin On“, a show directed by Mark Tompkins.

price: 20 Euro
More information about other workshops HERE

move the city / rozvrh

Application icons.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Podrobnosti o jednotlivých dílnách a místech konání najdete ZDE:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MYRIAM LEFKOWITZ /FR/
JULIE LAPORTE /FR/
JEAN-PHILIPPE DERAIL /FR/
VANGELIS LEGAKIS /GR/GB/
ANNA SEDLAČKOVÁ /SK/

Application icons.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
You can find more information about the workshops HERE:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MYRIAM LEFKOWITZ /FR/
JULIE LAPORTE /FR/
JEAN-PHILIPPE DERAIL /FR/
VANGELIS LEGAKIS /GR/GB/
ANNA SEDLAČKOVÁ /SK/

move the city 2014 / festival taneční improvizace

Application icons.
Application icons.

druhý ročník mezinárodního festivalu taneční improvizace se zaměřením na pohyb ve městě a taneční interpretaci architektonického prostoru

18. – 24. 8. 2014 // Brno
+++++++++++++++++++

MYRIAM LEFKOWITZ /FR/
JULIE LAPORTE /FR/
JEAN-PHILIPPE DERAIL /FR/
VANGELIS LEGAKIS /GR/GB/
ANNA SEDLAČKOVÁ /SK/

Application icons.
Application icons.

international festival of dance improvisation and movement in relation to architectural and public space

18/8-24/8/2014 ~ Brno/CZ

MYRIAM LEFKOWITZ /FR/
JULIE LAPORTE /FR/
JEAN-PHILIPPE DERAIL /FR/
VANGELIS LEGAKIS /GR/GB/
ANNA SEDLAČKOVÁ /SK/

Pokračovat ve čtení „move the city 2014 / festival taneční improvizace“