ZABIJ SVÉHO FUCHSE: PSYCHOANALÝZA SOUČASNÉ BRNĚNSKÉ ARCHITEKTURY

VERNISÁŽ 17/12 V 18h ve 4AM *** VÝSTAVA 17/12/ 2011 – 24/2/2012
VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO 24. 2. 2012 !
*

Koncepce výstavy vychází z psychoanalýzy Sigmunda Freuda a jeho zkoumání psychologického vývoje člověka pod vlivem úzkých rodinných a společenských vztahů a vazeb. Podle Freuda je zdravý osobnostní růst podmíněn existencí výrazné postavy otce-idolu, který by měl být natolik silným soupeřem, aby jeho překonání mohlo znamenat posílení a následné osamostatnění syna-učedníka.

V dějinách brněnské architektury můžeme vztáhnout tuto roli ikonického otce k postavě architekta Bohuslava Fuchse, který patří k nejvýznamnějším představitelům brněnského funkcionalismu. Fuchsovy stavby a odkaz tohoto meziválečného období měl vliv na několik generací brněnských architektů a projevuje se i v současné architektuře. Jeho postava zde proto symbolizuje učitele, jehož existence je pro rozvoj silné tvůrčí osobnosti výhodou, následné překonání a nalezení vlastní cesty však nezbytností.

Výstava Zabij svého Fuchse má za cíl prozkoumat, jakým způsobem se pět vybraných brněnských tvůrců vyrovnává se svými vzory a jaké principy se projevují v jejich tvorbě. Stejně jako v samotné psychoanalýze hrají i ve výstavě nejdůležitější roli rozhovory, které jsou strukturovány shodnými otázkami. V nich se zaměřujeme na hledání inspirací a blízkých osobností učitelů, na vztah k historii a teorii architektury, na vnímání vlastních staveb a jejich budoucnosti, na proces tvorby a definování důležitých architektonických kvalit. Otázky se zde netýkají realizovaných děl, ale spíše důležitých životních momentů a vědomé náklonnosti k jiným architektonickým či uměleckým vzorům. O tom, jak konkrétně se tyto vazby projevují, mohou svědčit použité záběry staveb prolínající se s výpověďmi architektů a také autorské instalace v jednotlivých „svatyních“ tvořících výstavní prostory, které jsou zasvěceny důležitým momentům tvorby každého architekta.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
Markéta Veselá
Svatopluk Sládeček
Ladislav Kuba, Tomáš Pilař
Antonín Novák, Petr Valenta
Zdeněk Fránek
*
Autorka koncepce: Petra Hlaváčková
Architektonické řešení: Peter Stec
*
*Doprovodný program:*

20/12/2011 přednáška Kimberly Elman Zarecor (Iowa State University): How
the Avant-Garde Generation Became Communist Bureaucrats: The Case of
Architektonická pracovní skupina, v 17:00 v Domě umění města Brna
(Malinovského nám. 2)
*
*Rozhovory s architekty:*

05/01/2012 Jan Tabor + host
12/01/2012 Rostislav Koryčánek + host
vždy v 19:00 v Domě pánů z Kunštátu (velký sál kavárny Trojka)

Be Sociable, Share!

4AM/PRAXE // nabídka studentské praxe

4AM Fórum pro architekturu a média nabízí od září 2012 studentskou praxi.
Více: Details »

Debata Rostislava Šváchy, Miroslava Masáka a Růženy Žertové // Mária Topolčanská – bratislavský PRIOR naživo a verejně

Debata historika architektury Rostislava Šváchy s architekty obchodních domů 60. a 70. let Růženou Žertovou a Miroslavem Masákem se bude stejně jako přednáška Márie Topolčanské Bratislavský PRIOR naživo a verejně konat v rámci doprovodného programu k výstavě KOTVY MÁJE / České obchodní domy 1965-1975.
Details »

DEN ARCHITEKTURY VE 4AM

30. 09. 2012 // od 11 hod

OKNO DO BENÁTEK
Celodenní promítání krátkých dokumentů z 13. Bienále architektury v Benátkách /// rozhovory s kurátory jednotlivých pavilonů, reportáž z vernisáže projektu ASKING ARCHITECTURE v pavilonu České
a Slovenské republiky, záznam přednášek konaných v rámci doprovodného programu / Hernan Diaz Alonso (ARG/USA), Peter Trummer (AT)/, debata Reinera Zettla (AT) s Jánem Perneckým (SK) a další.

BAM NA KOLE
Cykloprojížďka po meziválečné brněnské architektuře s autorkami projektu BAM (Petrou Hlaváčkovou a Lucií Valdhansovou). Zastávky u vynikajících příkladů citlivé památkové rekonstrukce i u staveb, jež toto štěstí neměly.

Trasa cykloprojížďky povede z centra do Masarykovy čtvrti a zpět.
Sraz v neděli 30. 9. v 11:00, Starobrněnská 18, před 4AM/Galerií architektury

www.bam.brno.cz
www.denarchitektury.cz

Move the City // taneční expanze do prostoru města

3. 9. – 9. 9. 2012

4AM Fórum pro architekturu a média
_________________________________________
závěrečné venkovní představení ///// 8. 9. 2012 v 17:30 ///// sraz ve 4AM na Starobrněnské 18
————————————
!!! denní informace o jednotlivých akcích a tréninzích na FB 4AM Fórum pro architekturu a média: http://www.facebook.com/events/342399255845024/
————————————————–
:: workshop
Během workshopu se uskuteční každodenní tréninky kontaktní improvizace pod vedením choreografa Vangelise Legakise a výpravy do městského prostoru s architektem Jaroslavem Sedlákem. Jejich cílem bude průzkum nevšedních míst v rámci urbanistické struktury současného Brna, která se stanou dějištěm drobných tanečních intervencí a závěrečné performance.

// info + přihlášky pro tanečníky, architekty a ostatní zájemce: forum4am@gmail.com, 773 378 941

Details »

4AM // OPEN CALL // VARP — Visual&Sound Arts Residency program

4AM/Media Lab zve zvukové a vizuální umělce k podání přihlášky na VARP—Visual&Sound Arts Residency Program /// Pozor termín je do 10. 9. 2012

—————————————————————–

Visegrad Artist Residency Program—Visual&Sound Arts facil­i­tates mobil­ity and exchange of cit­i­zens of the Visegrad Group (V4) coun­tries in the fields of visual and sound arts. The artist-in-residence projects must be imple­mented in a V4 coun­try other than that of the applicant’s res­i­dence. Supported period of each res­i­dency is 3 months.

Details: http://visegradfund.org/residencies/visual-sound


Fore more info contact: forum4am♥gmail.com or babuta♥34.sk

LARSEN (IT) feat LITTLE ANNIE (US) / koncert

4AM Fórum pro architekturu a média, Bumbum Satori org a CULT o.s. uvádí:

Polotajný turínský spolek spolupracovníků Matmos, Michaela Giry, Curent 93, Coil nebo Xiu Xiu naživo ve 4AM/Galerii architektury

http://www.larsen.to.it
http://brainwashed.com/annie/bio.php

Details »

ARS ELECTRONICA 2012 // THE BIG PICTURE – New Concepts for a New World

4AM/MediaLAB doporučuje i tento rok navštívit mezinárodní festival Ars Electronica v rakouském Linzi. Letošní téma THE BIG PICTURE – New Concepts for a New World slibuje umělecké i teoretické zpracování aktuálních diskuzí o konci civilizace – no zdá se, že s otevřenou hlavou a pozitivní vyhlídkou do budoucnosti.

Details »

EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU

Sezónní exteriérová expozice prezentuje výběr realizovaných návrhů v rámci středoevropského prostoru se zaměřením na mladší generaci architektů.

V dočasném objektu na nádvoří Domu pánů
z Kunštátu v Brně je každé dva týdny vystaven nový architektonický projekt. Cílem výstavy je umožnění bezprostředního kontaktu veřejnosti se soudobou architekturou a oživení městského prostoru. Výstavní instalace slouží také jako městský mobiliář k sezení nebo stojan na kola.

Prezentace každého z projektů popisuje jeho genezi od prvotní ideje
po realizaci. Návrhy jsou vystavovány formou světelného panelu a pracovního modelu.

Součástí otevření každého projektu je přednáška jeho autorů, která se koná také ve veřejném prostoru nádvoří (v případě špatného počasí ve vnitřním sále).
Details »

BRNO, MĚSTO UPROSTŘED OBORY
/// MEJDAN STOLETÍ

04/08/2012 20/00 SLAVNOSTNÍ DERNISÁŽ
Teprve po ní bude výstava kompletní!

Živá nevtíravá lesní hudba od DJ Santhose
Lesem elektrizovaní The Linings
Litry zelené, Myslivce a borovičky

Details »

28/07/2012 21/00
☞ MOLDAVSKÉ HLOUBÁNÍ ☜
KINO VE 4AM

Mladý francouzský filmař a videartista Pierre Olivier Gaumin projíždí Evropou, jeho automobil je pirátské kino, cílová stanice je Chisinau.
Zde se také zrodil jeho film Moldovan thoughts. Dokumentární snímek a okénko do moldavské oblasti.
Details »